Švajčiarska centrálna banka úrokové sadzby nemenila, zhoršila prognózu inflácie

Pridajte názor  Zdroj:

21. 3. 2019 - Švajčiarska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené, prognózu vývoja inflácie však upravila smerom nadol.

Švajčiarska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené, prognózu vývoja inflácie však upravila smerom nadol. Ako dôvod uviedla horšie vyhliadky rastu svetovej ekonomiky.

Národná banka Švajčiarska rozhodla, že depozitná sadzba zostane na pôvodnej úrovni -0,75 %. Nemenila ani trojmesačnú Libor sadzbu, ktorá zotrvala v pásme od -1,25 do -0,25 %.

Banka zároveň skresala prognózu v oblasti inflácie na tento aj budúci rok. Na rok 2019 pôvodne počítala s rastom spotrebiteľských cien o 0,5 %, najnovšie očakáva, že rast dosiahne 0,3 %. V budúcom roku počíta s infláciou na úrovni 0,6 %, zatiaľ čo pôvodne očakávala, že spotrebiteľské ceny vzrastú o 1 %.

Banka zároveň prvýkrát zverejnila odhad miery inflácie na rok 2021. Očakáva jej zrýchlenie na 1,2 %.

Čo sa týka vývoja ekonomiky, švajčiarska centrálna banka pôvodný odhad na rok 2019 nemenila. Aj naďalej počíta s tým, že švajčiarska ekonomika vzrastie tento rok o 1,5 % po 2,5-percentnom raste v roku 2018.

Banka je tak optimistickejšia než švajčiarska vláda. Tá nedávno zhoršila svoju prognózu rastu domácej ekonomiky na tento rok z 1,5 % na 1,1 %. Vláda poukázala najmä na slabší očakávaný rast svetovej ekonomiky, čo sa môže negatívne odraziť na švajčiarskom exporte a investíciách.