Nezamestnanosť v rámci celej OECD v januári zostala vo výške 5,3 %

Pridajte názor  Zdroj:

12. 3. 2019 - V eurozóne celková nezamestnanosť stagnovala na úrovni 7,8 %.

Priemerná miera nezamestnanosti v rámci členských krajín Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) sa v januári nezmenila a zostala na úrovni 5,3 percenta. V rámci eurozóny nezamestnanosť tiež stagnovala, a to na hodnote 7,8 percenta. Medzi členskými štátmi menovej únie nezamestnanosť väčšinou stagnovala, keď na Slovensku zotrvala na decembrovej úrovni 6,2 percenta. OECD o tom informovala v utorok prostredníctvom tlačovej správy.

V rámci mimoeurópskych členov OECD nezamestnanosť vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu (pb) v Kanade na 5,8 percenta, v Južnej Kórei o 0,6 pb na 4,4 percenta a v USA o 0,1 pb na 4 percentá. V Japonsku sa miera nezamestnanosti zvýšila o 0,1 pb na 2,5 percenta, kým v Mexiku klesla o 0,2 pb na 3,4 percenta.