Dotácie EU: Mäso je lacnejšie priviezť zo zahraničia ako zo susedného družstva

Diskusia 12  
Dotácie EU: Mäso je lacnejšie priviezť zo zahraničia ako zo susedného družstva
Zdroj: Mäsovýroba Cimbaľák TASR/R.Hanc;J.Ďurník

19. 2. 2019 - Častá otázka, ktorá zaznela po prepuknutí kauzy s dovozom mäsa z chorých zvierat bola, prečo môžu iné krajiny z Európskej únii vyvážať také objemy mäsa a my nemáme dostatok na pokrytie spotreby obyvateľstva.

Európska únia presadzuje štátmi dotované krmivá, mäso či ostatné komodity dovážané do členských štátov. „Poľská vláda dotuje export tovaru. Preto je pre nich výhodné chovať a vyvážať. Taktiež napríklad tamojším kafilériám čiastočne vypomáha štát. Slovenskí výrobcovia túto možnosť nemajú a všetky služby asanačnej spoločnosti si musia hradiť sami v plnej výške. Tieto dotácie neexistujú len v Poľsku, ale aj v mnohých ďalších krajinách únie,“ približuje stav Pavol Sčensný, generálny riaditeľ spoločnosti Mäsovýroba Cimbaľák. 

Aj vďaka dotáciám je mäso dovezené z akejkoľvek krajiny Európskej únie na Slovensko podstatne, a to aj s dovozom, lacnejšie ako mäso dovezené zo susedného družstva na Slovensku. To vedie k deficitu vlastných chovov či nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Sústavné podrážanie cien zo strany zahraničných dodávateľov vytvára podhubie pre vznik množstva malých distribútorov, tzv. garážových firiem. „Na Slovensku sa rokmi absolútne zlikvidovala prvovýroba. Nemáme dostatok mäsa na pokrytie spotreby obyvateľstva a výrobcovia sú nútení odoberať ho zo zahraničia. Najčastejšie k nám ide z Poľska, Českej republiky, Belgicka či Španielska, pričom dovážame nielen hydinu, ale aj veľké objemy bravčového či hovädzieho mäsa,“ dodáva Pavol Sčensný.

Dotácie EU: Mäso je lacnejšie priviezť zo zahraničia ako zo susedného družstva

Paradox lacnejšieho dovozu začal na Slovensku vzrastať po vstupe do Európskej únie. Kým krátko po roku 2000 patrilo Poľsko ku krajinám, ktoré viac potravín do svojej krajiny doviezlo ako vyviezlo, po roku 2004, teda v čase nášho vstupu do únie, sa situácia začala meniť. Medzi hlavné dôvody úspechu sa zaradilo odbúranie vývozných kvót, minimálnych cien či iných exportných obmedzení, ako aj fakt, že Poľsko začalo na tlak únie masívne investovať do modernizácie a výroby potravín. Už vtedy tamojšia vláda predpovedala, že Poliaci sa po boku Nemecka a Francúzska stanú najväčšími vývozcami potravín v rámci Európskej únie.