6 vecí, ktorých sa musíte držať ak chcete zbohatnúť, bez ohľadu na výšku platu

Diskusia 2  
6 vecí, ktorých sa musíte držať ak chcete zbohatnúť, bez ohľadu na výšku platu
Zdroj: BI
Foto: getty images;SITA/AP


10. 2. 2019 - Ktokoľvek môže zbohatnúť, len musí vedieť, čo má urobiť. Tvrdí to Sarah Stanley Fallawová, spoluautorka knihy "Ďalší milionár zo susedstva: Trvalé stratégie pre budovanie bohatstva", v ktorej zhrnula prieskum medzi viac ako 600 milionárov z USA.

Stanley Fallawová na základe rozhovorov zadefinovala šesť bodov, ktoré nazvala "faktormi bohatstva". Tie musíte dodržiavať, aby ste zbohatli, pričom nezáleží na vašom veku ani na tom koľko zarábate.

- Frugalita alebo záväzok k úsporám, nižším výdavkom a dodržiavaniu rozpočtu,   
- Dôvera vo vlastný finančný manažment, investovanie a finančné vedenie domácnosti,   
- Zodpovednosť, ktorá zahŕňa akceptovanie vašej úlohy vo finančných výsledkoch a presvedčenie, že šťastie zohráva len malú úlohu,   
- Plánovanie alebo stanovenie si cieľov pre vašu finančnú budúcnosť,   
- Svedomité vnímanie úloh až po ich dokončenie bez zbytočného rozptýlenia,
- Sociálna ľahostajnosť, alebo odolanie sociálnemu tlaku získať najnovšiu vec.

Frugalita sa objavila hneď niekoľkokrát počas výskumu Stanleyho Fallawovej, mnohí milionári, s ktorými sa rozprávala, zdôrazňovali slobodu, ktorá prichádza s nižším míňaním prostriedkov pod ich možnosti. Úspory boli jednou z troch kľúčových spôsobov, ako dosiahli finančnú nezávislosť.

6 vecí, ktorých sa musíte držať ak chcete zbohatnúť, bez ohľadu na výšku platu

"Vynakladanie prostriedkov nad vaše možnosti, výdavky namiesto úspory, výdavky v očakávaní, že sa stanete bohatým, z vás robia otrokov výplaty, dokonca aj pri hviezdnej úrovni príjmu,"
napísala. Mnohí odborníci sa držia odporúčania 20/80, pričom 20 % svojho príjmu odkladať a žiť zo zvyšných 80 %.

Dôvera je ďalšia kľúčová vlastnosť, aby ste žili v rámci svojich možností. Potrebujete si dôverovať, aby ste dokázali správne investovať a nie pod tlakom emócií. Mali by ste nechať svoje investície abi si žili vlastný život a radšej sa zamerať na dlhodobý investičný plán. Nemôžete investovať, alebo spravovať svoje vlastné peniaze, bez toho, aby ste prijímali zodpovednosť za výsledky. Aj bohatí ľudia dokážu vyvodzovať osobnú zodpovednosť, pretože nepočítajú s nikým iným pri svojej ceste k bohatstvu. Zároveň ani niikoho nevinia z toho, ak sa im niečo nepodarí. Zameriavajú sa na veci, ktoré dokážu mať pod kontrolou a prispôsobiť svoje každodenné návyky cieľom, ktoré si stanovili.

6 vecí, ktorých sa musíte držať ak chcete zbohatnúť, bez ohľadu na výšku platu

Fallawová tiež zistila, že sú cieľavedomí a tvrdo pracujú, čo im umožňuje finančne plánovať a sústrediť sa na tieto plány. Deväťdesiatdeväť percent milionárov, ktorých oslovila, si vypracúva dlhodobý plán pre svoje financie a 97 % z nich takmer vždy dosiahne svoj stanovený cieľ.

Toto správanie im zjednodušuje, aby boli sociálne ľahostajní, aby sa nepoddali konzumnému  životnému štýlu s tendenciou utrácať viac, ak sa im podarí zarobiť viac. V podstate necítia tlak "držať krok so susedmi". Vyhýbajú sa zbytočnému pútaniu pozornosti a syndrómu "lesklého objektu", akým trpí bežné obyvateľstvo. Milionári sa nesústredia na to, čo by ich mohlo dnes potešiť, ale zameriavajú sa na dlhodobý plány budovania bohatstva.