6 vecí, ktorých sa musíte držať ak chcete zbohatnúť, bez ohľadu na výšku platu

Diskusia 2  
6 vecí, ktorých sa musíte držať ak chcete zbohatnúť, bez ohľadu na výšku platu
Zdroj: BI
Foto: getty images;SITA/AP


10. 2. 2019 - Ktokoľvek môže zbohatnúť, len musí vedieť, čo má urobiť. Tvrdí to Sarah Stanley Fallawová, spoluautorka knihy "Ďalší milionár zo susedstva: Trvalé stratégie pre budovanie bohatstva", v ktorej zhrnula prieskum medzi viac ako 600 milionárov z USA.

Stanley Fallawová na základe rozhovorov zadefinovala šesť bodov, ktoré nazvala "faktormi bohatstva". Tie musíte dodržiavať, aby ste zbohatli, pričom nezáleží na vašom veku ani na tom koľko zarábate.

- Frugalita alebo záväzok k úsporám, nižším výdavkom a dodržiavaniu rozpočtu,   
- Dôvera vo vlastný finančný manažment, investovanie a finančné vedenie domácnosti,   
- Zodpovednosť, ktorá zahŕňa akceptovanie vašej úlohy vo finančných výsledkoch a presvedčenie, že šťastie zohráva len malú úlohu,   
- Plánovanie alebo stanovenie si cieľov pre vašu finančnú budúcnosť,   
- Svedomité vnímanie úloh až po ich dokončenie bez zbytočného rozptýlenia,
- Sociálna ľahostajnosť, alebo odolanie sociálnemu tlaku získať najnovšiu vec.

Frugalita sa objavila hneď niekoľkokrát počas výskumu Stanleyho Fallawovej, mnohí milionári, s ktorými sa rozprávala, zdôrazňovali slobodu, ktorá prichádza s nižším míňaním prostriedkov pod ich možnosti. Úspory boli jednou z troch kľúčových spôsobov, ako dosiahli finančnú nezávislosť.

6 vecí, ktorých sa musíte držať ak chcete zbohatnúť, bez ohľadu na výšku platu

"Vynakladanie prostriedkov nad vaše možnosti, výdavky namiesto úspory, výdavky v očakávaní, že sa stanete bohatým, z vás robia otrokov výplaty, dokonca aj pri hviezdnej úrovni príjmu,"
napísala. Mnohí odborníci sa držia odporúčania 20/80, pričom 20 % svojho príjmu odkladať a žiť zo zvyšných 80 %.

Dôvera je ďalšia kľúčová vlastnosť, aby ste žili v rámci svojich možností. Potrebujete si dôverovať, aby ste dokázali správne investovať a nie pod tlakom emócií. Mali by ste nechať svoje investície abi si žili vlastný život a radšej sa zamerať na dlhodobý investičný plán. Nemôžete investovať, ​​alebo spravovať svoje vlastné peniaze, bez toho, aby ste prijímali zodpovednosť za výsledky. Aj bohatí ľudia dokážu vyvodzovať osobnú zodpovednosť, pretože nepočítajú s nikým iným pri svojej ceste k bohatstvu. Zároveň ani niikoho nevinia z toho, ak sa im niečo nepodarí. Zameriavajú sa na veci, ktoré dokážu mať pod kontrolou a prispôsobiť svoje každodenné návyky cieľom, ktoré si stanovili.

6 vecí, ktorých sa musíte držať ak chcete zbohatnúť, bez ohľadu na výšku platu

Fallawová tiež zistila, že sú cieľavedomí a tvrdo pracujú, čo im umožňuje finančne plánovať a sústrediť sa na tieto plány. Deväťdesiatdeväť percent milionárov, ktorých oslovila, si vypracúva dlhodobý plán pre svoje financie a 97 % z nich takmer vždy dosiahne svoj stanovený cieľ.

Toto správanie im zjednodušuje, aby boli sociálne ľahostajní, aby sa nepoddali konzumnému  životnému štýlu s tendenciou utrácať viac, ak sa im podarí zarobiť viac. V podstate necítia tlak "držať krok so susedmi". Vyhýbajú sa zbytočnému pútaniu pozornosti a syndrómu "lesklého objektu", akým trpí bežné obyvateľstvo. Milionári sa nesústredia na to, čo by ich mohlo dnes potešiť, ale zameriavajú sa na dlhodobý plány budovania bohatstva.