V podielových fondoch v uplynulom týždni pribudlo takmer 11 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

22. 1. 2019 - Najvyššie kladné čisté predaje zaznamenali akciové fondy.

Podielové fondy dosiahli na Slovensku aj v uplynulom týždni kladné čisté predaje. Ako ďalej vyplýva z údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), išlo o plusových 10,87 mil. eur. Týždeň predtým to bolo 8,1 mil. eur. Celkové predaje podielov fondov dosiahli v uplynulom týždni 49,05 mil. eur, kým spätný nákup podielov predstavoval 38,18 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje v sledovanom týždni zaznamenali akciové fondy, v ktorých pribudlo 7,1 mil. eur. Druhý najvyšší objem evidovali realitné fondy so sumou 3,28 mil. eur, nasledovali zmiešané fondy za 3,18 mil. eur. Najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy za 2,16 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie kladné čisté predaje v uplynulom týždni zaznamenali fondy Amundi Luxembourg S.A. v celkovom objeme 3,47 mil. eur, nasledované IAD Investments s čistými predajmi 2,11 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali fondy VÚB Asset Management v sume 1,99 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 3. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/TyzdenneUdaje_2019_01_18.xlsx