Priemerná výška dávky v nezamestnanosti vlani vzrástla

Diskusia 1  Zdroj:

22. 1. 2019 - Priemerná výška dávky v nezamestnanosti za rok 2018 predstavovala mesačne 409,71 eura. Je to o 17,71 eura viac ako v roku 2017, za ktorý táto dávka dosiahla priemernú výšku 392 eura mesačne.

Priemerná výška dávky v nezamestnanosti za rok 2018 predstavovala mesačne 409,71 eura. Je to o 17,71 eura viac ako v roku 2017, za ktorý táto dávka dosiahla priemernú výšku 392 eura mesačne. Vyplýva to zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne, ktorá poistencom po splnení podmienok na jej priznanie vlani vyplatila spolu 451.523 dávok. V roku 2017 ich bolo o takmer 20.000 menej, konkrétne 431.847.

Najviac dávok v nezamestnanosti poisťovňa vlani vyplatila v mesiaci október - 41.005 a najmenej v januári 2018, keď ich bolo 33.476. Najvyššia priemerná výška dávky bola zaznamenaná v mesiaci september - 426,26 eura a najnižšia v marci - 375,50 eura.

Nárok na dávku v nezamestnanosti môžu získať občania, ktorí sa po strate zamestnania zaevidujú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a poistenie v nezamestnanosti im ku dňu zaevidovania sa na úrade práce trvalo najmenej dva roky (730 dní) v období posledných štyroch rokov.