Nutnosť, či voľba: Práca až do smrti namiesto odchodu do dôchodku

Diskusia 28  
Nutnosť, či voľba: Práca až do smrti namiesto odchodu do dôchodku
Zdroj: Aegon;QZ
Foto: getty images;100yearlife.com


13. 1. 2019 - Nová štúdia spoločnosti Aegon, holandského poisťovateľa a správcu aktív, poukazuje na to, že bez práce by sme mali prežiť viac než tretinu svojho života. Pre väčšinu ľudí je to drahé a nerealistické. Seniori nedokážu zvládať obrovské finančné bremeno. Naše súčasné očakávania týkajúce sa odchodu do dôchodku boli vytvorené pre inú éru, keď sa ľudia nedožívali tak vysokého veku. Navyše mali to šťastie, že im niekto vyplácal dôchodok.

Riešenie bezpečného, ​​plodného, ​​bezstarostného odchodu do dôchodku je celkom jednoduché: pracovať dlhšie. Pretože akciový trh je volatilný a nikto nevie, ako dlho bude žiť, živobytie z investičných príjmov môže byť stresujúce. Príjem zo zamestnania však poskytuje predvídateľnú sumu a šetrí úspory. Ale predtým, ako by sme sa snažili povzbudiť každého, aby pracoval dlhšie, mali by sme dokázať zamestnávateľov presvedčiť, aby z pracovného trhy nediskvalifikovali starších pracovníkov.

Súčasná koncepcia odchodu do dôchodku sa vyvinula po druhej priemyselnej revolúcii, keď vlády v 19. storočí začali poskytovať dôchodkové dávky. Predtým ľudia pracovali, kým nezomreli, alebo boli príliš slabí, aby mohli pokračovať v práci. Ak odišli do dôchodku, spoliehali sa na svoje rodiny. Moderná myšlienka odchodu do dôchodku bola vytvorená tak, aby zodpovedala priemyselnej pracovnej sile, a pôvodné zamestnanecké dôchodky sa stali populárnymi v prvej polovici 20. storočia čiastočne i preto, lebo boli prostriedkom pre zamestnávateľov, aby sa „zbavili“ starších pracovníkov. Využili dôchodkové dávky na to, aby motivovali starnúcu a menej produktívnu pracovnú silu odísť z fyzicky vyčerpávajúcich pracovných miest. Pravidlá dávok znamenali, že zamestnávatelia mohli rozhodovať o tom, kedy ich zamestnanci odišli do dôchodku.

Ale pozrime sa na to aj z iného uhla. Zatiaľ čo starší zamestnanci majú potrebné skúseností a vedomosti, stoja stále viac, pretože majú za sebou roky zvyšovania platov. Kultúra, ktorá uprednostňuje mládež, znamená, že zamestnávatelia môžu predpokladať, že starší pracovníci sú zodpovednejší, ale menej tvoriví a nedokážu sa rýchlo naučiť nové technológie. Mnohí zamestnávatelia by chceli, aby ich starší pracovníci už odišli do dôchodku, ale už nemajú finančnú páku na výšku ich dôchodkových dávok. Čo to spôsobí na trhu práce? Spoločná štúdia ProPublica a Urban Institute odhaduje, že 56 % Američanov vo veku nad 50 rokov nedobrovoľne príde o svoje miesto. Keď prepustia starších pracovníkov, sú viac mesiacov nezamestnaní a často sú nútení siahnuť po práci, v ktorej zarobia výrazne menej peňazí. Ak ľudia potrebujú dlhšie pracovať, mali by mať kde. Diskriminácia na základe veku je nelegálna, ale všetci vieme ako to v skutočnosti je.

Lynda Grattonová a Andrew Scott
Lynda Grattonová a Andrew Scott


Musíme prehodnotiť prácu a vzdelania. Lynda Grattonová a Andrew Scott, profesori manažmentu a ekonomiky, sa spojili, aby napísali knihu 100 rokov života, knihu, ktorá ponúka nápady, ako udržať dopyt po starších pracovníkoch. Navrhujú, aby ľudia neodchádzali do dôchodku nikdy. Na trhu práce by ich udržala neustála rekvalifikácia, vzdelávanie, a nová zmýšľanie. Aj robotníci sa môžu prekvalifikovať na prechod na menej fyzicky náročné pracovné miesta na čiastočný úväzok v sektore služieb. Mnohí z nich ani nemajú na výber.

Musíme prestať považovať dôchodok ako jednotku či nulu. Buď pracujete na plný úväzok, alebo vôbec. Namiesto toho sa pripravme na prácu ako na niečo dlhodobé, čo nikdy neopustíme. Starší pracovníci v preddôchodkovom veku sú vystavení obrovskému finančnému tlaku, aby dokázali zaplatiť svoje bežné výdavky a dohnali roky nedostatočných úspor na dôchodok.

Nutnosť, či voľba: Práca až do smrti namiesto odchodu do dôchodku

Namiesto toho, ak prijmeme koncept práce na čiastočný úväzok aj 70-ročných, znamenalo by to menej finančného stresu. Práca na čiastočný úväzok je pre zamestnávateľov príťažlivejšia, pretože môžu starším pracovníkom vyplácať menej. Ak zamestnanie na čiastočný úväzok nie je voľbou, je tu ešte možnosť zmluvnej práce, či zdieľaná ekonomika. Tá ponúka flexibilitu, ktorú uprednostňujú mnohí dôchodcovia aj zamestnávatelia.

Existujú aj dôkazy o tom, ako dokáže práca predĺžiť život. Podľa prieskumu spoločnosti Flexwork 70 % ľudí v preddôchodkovom veku tvrdí, že po odchode do dôchodku musia pracovať, ale 60 % z nich tvrdí, že chce pracovať. Práca ponúka socializáciu dôchodcov a cibrenie mysle. V niektorých ohľadoch ide o návrat k predindustriálnej verzii práce, kde sa nikto úplne neodobral na dôchodok. Ale namiesto toho, aby sa uzavrela jedna kapitola života, znalostná ekonomika ponúka spôsoby, ako zostať aj naďalej vitálny a mať svoju cenu na pracovnom trhu aj v prípade, že máte viac než 65 rokov.