NBS schválila opatrenie, ktorým sa upravujú niektoré vzory hlásení

Pridajte názor  Zdroj:

18. 12. 2018 - Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) v utorok schválila opatrenie, ktorého cieľom sú úpravy niektorých vzorov hlásení, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) v utorok schválila opatrenie, ktorého cieľom sú úpravy niektorých vzorov hlásení, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Informuje o tom NBS v komuniké z 24. rokovania Bankovej rady.

Banková rada schválila opatrenie NBS o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu, ktorým sa upravujú niektoré vzory hlásení. Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2019, vzhľadom na nový spôsob zberu údajov o rizikových charakteristikách úverov prostredníctvom registra bankových úverov a záruk, čl. I bodu 3 nadobúda účinnosť 10. marca budúceho roka.

Banková rada zároveň schválila aj opatrenie, ktorého cieľom je ustanoviť spôsob, akým si dohliadané subjekty majú plniť oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu im pri internalizovanom vyrovnaní voči orgánom dohľadu, ktorá im vyplýva z nariadenia Európskej únie (EÚ). Toto opatrenie podľa NBS nadobúda účinnosť 10. marca 2019.