Všetko ako služba

Diskusia 2  
Všetko ako služba
Zdroj: HOR
Foto: SITA/AP;getty img;TASR/Š.Puškáš;YT/ARK Inv


27. 10. 2018 - Prístup k nákupu hmotných predmetov sa cez optiku nazerania na všetko ako na službu stáva novým vzorcom pre moderný svet.

Už dávno sa hovorí, že kto si kupuje vŕtačku, má v skutočnosti potrebu sa pozerať na zavesený obraz, či upevniť skrinky kvôli pobehujúcim deťom po byte a tým pádom si nekupuje vŕtačku, ale jej pomocou si pokrýva dopyt po službe – estetickej, či vyššej bezpečnosti pre domácnosť.

Všetko ako služba, známe aj ako koncept „Xaas“ je dnes už bežnou realitou najmä v oblasti IT, ale aj v iných oblastiach života. V mnohých prípadoch si firmy a súkromné osoby už nekupujú softvér, ale si ho prenajímajú od poskytovateľa a platia za určitú jednotku používania, či časovú, alebo meranú kilobajtmi či inými ukazovateľmi. Používateľovi to prináša úsporu jeho investičných nákladov, v balíku služieb je často aj rôzna údržba, či pravidelná modernizácia prenajímaného programu. Podobne je možné označiť za Xaas aj služby ako Spotify, Netflix, iTunes a podobne.  

Všetko ako služba

Áno, v tomto modeli je samozrejme okrem úspor skrytá aj druhá strana mince – bezpečnosť, spoľahlivosť a trvalá dostupnosť prenajímanej služby. Podobne sa dá na bežný operatívny leasing vozidiel nazerať ako na model z kategórie Xaas. To je však len prvé vývojové štádium a v blízkej budúcnosti nás vo sfére dopravy čaká mohutný nástup formy „všetko ako služba“.

Podľa štúdie amerického inštitútu RethinkX sa už v roku 2030 dostane doprava v USA do stavu, kde 95 % osobokilometrov najazdených na území Spojených štátov bude vo vozidlách s autonómnym riadením – s elektrickým pohonom, patriacich poskytovateľom služieb na požiadanie, kde zákazník bude platiť len za odjazdené kilometre a prípadné vedľajšie služby. Len 5 % osobokilometrov bude odjazdených v autách, ktoré budú vlastniť konkrétni cestujúci a nebudú spadať pod vzorec Transportation as a service (Taas). Podľa autorov sa medzi rokmi 2020 a 2021 legislatívne upraví jazda autonómnych vozidiel a budú vpustené do bežnej premávky už nie len formou experimentu či skúšobných jázd. Od toho momentu sa začne prenikanie autonómnych vozidiel (AV) do veľkých mestských aglomerácií, kde postupne prevezmú úlohu hlavného dopravného spôsobu a akýmsi spôsobom vznikne hybrid medzi hromadnou a individuálnou dopravou.

Vlastníctvo áut nebude v budúcnosti prioritou a prvé náznaky tohto trendu pozorujú vyspelé krajiny už dnes. Menej mladých ľudí si dnes robí vodičské preukazy. Ak sa spoľahneme na výskum Univerzity z Michiganu, tak v roku 1983 malo zhruba 80 % obyvateľov USA vo veku 18 rokov už platný vodičský preukaz. V roku 2016 to bolo už len niečo viac ako 64 % z tejto vekovej kategórie. Ako príčiny uvádza štúdia zmenu priorít mladej generácie, kde časté odpovede na otázku prečo nemá respondent vodičský preukaz boli: nedostatok času robiť kurzy a skúšky, vlastníctvo a údržba vozidla sú nad môj rozpočet a mám iné možnosti prepravy.

Všetko ako služba

Bežne vozidlo v rodine stojí na parkovisku v priemere 20 hodín denne a nie je rentabilnou položkou pre majiteľa. Príchodom kombinácie elektromobilov a AV  bude potrebný menší počet áut, ktoré však najazdia vyšší počet kilometrov v roku. Podľa predpokladov RethinkX autá so spaľovacím motorom budú v roku 2030 predstavovať 40 % z celkového počtu áut v USA, no najazdia len 5 % osobokilometrov v roku. Lokálne rozdiely samozrejme budú aj v roku 2030, trend nástupu AV bude rýchlejší v mestských aglomeráciách a v osobnej preprave. Nákladné a poľnohospodárske vozidlá nebudú mať zrejme také možnosti nabíjania batérií v prípade ich využitia v odľahlých oblastiach či ťažko prístupnom teréne. Keď sa však pozrieme do minulosti, nástup automobilov na začiatku 20. storočia bol tiež postupný a závisel od vyspelosti regiónov.

Aké budú ekonomické dopady?

Odhad je, že v priemere každá domácnosť v USA ušetrí príchodom Taas približne 5 600 USD ročne. To je zhruba 1 bilión USD za rok, ktorú spotrebitelia budú môcť minúť navyše v porovnaní s dnešným stavom. Ďalší pozitívny dopad bude v zvýšenej produktivite práce, pretože cestujúci v AV sa počas jazdy už bude môcť venovať svojej pracovnej náplni, je predpoklad, že konektivita vozidiel zníži počet človekohodín strávených v zápche takže odhad pozitívneho príspevku je opäť zhruba 1 bilión USD za rok.

Všetko ako služba

Zaujímajú vás ďalšie dopady?

Život v mestách by sa mal skvalitniť, pretože bude potrebný menší počet parkovacích plôch pre vozový park. Predpoklad je, že počet vozidiel na cestách by mal do roku 2030 klesnúť o 80 % - koľko automechanikov príde o prácu? Svoju budúcnosť si musia už dnes začať pripravovať ropné koncerny a štáty exportujúce ropu. Ekonomiky príliš závislé na jednom zdroji nerastného bohatstva sa budú rýchlo musieť posnažiť o diverzifikáciu príjmov. Autori štúdie hovoria o geopolitických zmenách, ktoré príchod Taas môže spôsobiť. Zrejme sa upokojí napätie v oblastiach, kde ležia zásoby ropy, ktorá už nebude strategicky natoľko dôležitá. Zároveň spomínajú Kongo, ktoré je dnes dominantným dodávateľom kobaltu a nepatrí v žiadnom prípade k stabilným krajinám sveta. Tu však tiež musíme spomenúť, že v batériách už raz použitý kobalt nie je spotrebovaný tak ako palivo z ropy, ktoré je potrebné znova a znova vyrobiť v rafinériách. Kobaltu je v batériách potrebných z celkovej hmotnosti približne 5 % a navyše, je recyklovateľný.

Zostáva už len čakať, ako zareagujú vlády, keď sa im rapídne znížia príjmy z daní z fosílnych palív.