Fidelity: Čo by malo Turecko urobiť, aby odvrátilo krízu

Diskusia 3  
Fidelity: Čo by malo Turecko urobiť, aby odvrátilo krízu
Zdroj: fidelity
Foto: SITA/AP


14. 8. 2018 - Oslabenie tureckej líry môžeme prirovnať k vývoju v Argentíne v druhom štvrťroku, čo viedlo vyústilo do masívnej pomoci vo výške 50 miliárd dolárov zo strany Medzinárodného menového fondu a do potreby rázne zvýšiť úrokové sadzby.

Problémy Turecka v oblasti makroekonomiky sú početné a dobre známe. Ide o prehrievanie ekonomiky, veľkú potrebu zahraničného financovania, nadmerný štrukturálny deficit bežného účtu platobnej bilancie, pretrvávajúcu dvojcifernú infláciu, nízke devízové zásoby a veľký dlh súkromného sektora.

Dôvera v režim prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v dôsledku týchto faktov v uplynulom roku klesala. Trhlinu v nej ešte viac rozšírili zmeny, ku ktorým došlo po voľbách 24. júna. Zdá sa, že vládne úrady, ktoré riadia domácu ekonomiku a financie, stratili kontrolu nad vývojom meny a posledné dni dokazujú nedostatok kompetencií aj pri ovplyvňovaní krízy.

Situáciu navyše komplikuje všeobecné ekonomické prostredie na rozvíjajúcich sa trhoch. Kľúčovou témou je obmedzovanie likvidity zo strany centrálnych bank, čo poškodzuje všetky dlhopisové trhy, Sú tu navyše trenice medzi USA a Čínou, ktoré predstavujú pre rozvíjajúce sa trhy ďalšiu prekážku a ďalej je to stále podhodnotený americký dolár, ktorý ešte stále plne nerešpektuje rozdiely v ekonomickom raste a úrokových sadzbách medzi USA a zvyškom sveta.

Turecká ekonomika má teda celý rad problémov. Ponúka sa nám ale niekoľko učebnicových riešení, ktoré by, ak by boli implementované, mohli túto špirálu klesajúcej dôvery investorov a poklesu cien aktív, zastaviť.

Fidelity: Čo by malo Turecko urobiť, aby odvrátilo krízu

Zásadné zvýšenie úrokovej sadzby centrálnej banky

Rádovo o 1000 bázických bodov. Podobne ako zvýšila sadzby v máji tohto roku Argentína. Pomohlo by to spomaliť ekonomiku, ktorá by sa pravdepodobne prehupla do recesie, čo by schladilo silný dopyt po tovaroch z dovozu, a to by pomohlo vyriešiť problémy s vysokým deficitom zahraničného obchodu.

Vymenovanie pragmatických technokratov do kľúčových pozícií vo vláde
Ďalší pragmatický krok vpred, ktorý by mohol znížiť náklady na financovanie vládneho deficitu. Dôležitým krokom by mali byť aj štrukturálne reformy, ktoré by povzbudili výrobu a export. Krajina by mala diverzifikovať svoj model ekonomického rastu, pričom by mala znížiť domácu súkromnú a vládnu spotrebu.

Urovnanie hrozných diplomatických vzťahov Turecka so západom, najmä s USA
Predstavujú zásadný zdroj obáv zahraničných investorov. Vítaná by bola aj vyššia rozpočtová prísnosť, najmä s ohľadom na veľký zahraničný dlh súkromného sektora.

Daňová reforma
Zvýšila by príjmy domácností, podporila domácu mieru úspor a viedla k vyššej nezávislosti od centrálnej banky a väčšej flexibilite pracovného trhu  

Stop odlivu mozgov
V minulých rokoch sa investori obávali aj odlivu mozgov z Turecka, ktorý vyvolal reštrikcie vo vzdelávacom systéme, súdnictve a médiách.

Kontrola pohybu kapitálu
Zavedená bola s cieľom zastaviť rýchle znehodnocovanie líry. Obmedzenie pohybu kapitálu je však samé o sebe izoláciou, ktorá veľmi otvorenej ekonomike, akou je Turecko, nemôže pomôcť. Ak by mala byť kontrola pohybu kapitálu efektívna, musela by byť realizovaná v kombinácii s ďalšími opatreniami.

Podpora od MMF
Diskutuje sa o možnosti finančnej podpory z Medzinárodného menového fondu alebo od bohatších krajín. Medzinárodná pomoc by bola riešením, avšak nie nevyhnutným. Ak by Turecko správne reagovalo na realitu na finančných trhoch a riešilo nerovnováhy adekvátnym spôsobom, zahraničná pomoc by nebula nutná.

Fidelity: Čo by malo Turecko urobiť, aby odvrátilo krízu

Turecko má viacero silných stránok, napríklad silnú biznisovo zameranú ekonomiku, priaznivú demografiu, vzdelanú populáciu alebo dobre kapitalizovaný bankový systém. Viacerým je zrejmé, čo treba robiť na vyriešenie súčasnej krízy. Rozhodujúce je však to, či tieto opatrenia bude vláda ochotná implementovať vrátiť tak medzi zahraničných investorov optimizmus.

Autorom je Paul Greer, portfólio manažér Fidelity International.