Rast priemyselnej produkcie sa v máji spomalil na 2,5 %

Pridajte názor  Zdroj:

12. 7. 2018 - Za prvých päť mesiacov tak produkcia v priemysle na Slovensku medziročne vzrástla o 1,5 %.

Tempo rastu produkcie v priemysle na Slovensku sa v máji spomalilo. Priemyselná produkcia bola po očistení o vplyv počtu pracovných dní medziročne vyššia o 2,5 %, kým v apríli rástla o 4,1 %. V priemere za prvých päť mesiacov tohto roka tak priemyselná produkcia na Slovensku medziročne stúpla o 1,5 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v máji oproti aprílu zvýšila o 0,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Májový vývoj pritom ovplyvnil rast produkcie v priemyselnej výrobe o 3,8 % a na druhej strane pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,3 % a v ťažbe a dobývaní o 7,9 %. V rámci samotnej priemyselnej výroby rástla produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,9 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 56,7 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 3,1 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 4,7 % a výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 1,7 %. Naopak klesala produkcia v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 12,2 % a výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 5,3 %.

Za prvých päť mesiacov roka produkcia medziročne rástla v priemyselnej výrobe o 3,1 %, kým v ťažbe a dobývaní klesla o 9,9 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7 %. V priemyselnej výrobe pritom štatistici zaznamenali rast produkcie vo výrobe dopravných prostriedkov o 4,5 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,2 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 3,8 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 4,4 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 10,1 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 1,6 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 0,9 %.