UN Bratislava plánuje obstarať diagnostickú a zobrazovaciu techniku

Pridajte názor  Zdroj:

6. 7. 2018 - Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je 10. júla tohto roka.

Univerzitná nemocnica Bratislava plánuje obstarať diagnostickú a zobrazovaciu techniku. Predmetom zákazky je podľa predbežného oznámenia diagnostická zobrazovacia technika - ultrasonografické prístroje (USG). Podľa určenia ide o anesteziologické, rádiologické, gynekologické a urologické, kardiologické či srdcovo-cievne prístroje.

"Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov," píše sa v oznámení. Celková odhadovaná hodnota zákazky je vo výške 4 554 744,47 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazka sa bude deliť na časti, pričom pri každej časti by sa malo obstarávať viacero kusov prístrojov. Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je 10. júla tohto roka.