Návrhy Simony Petrík poslanci nepustili do druhého čítania

Pridajte názor  Zdroj:

20. 6. 2018 - Zákonodarcovia sa odmietli zaoberať možnosťou zavedenia dvojtýždňového voľna pre čerstvých otcov

Parlament v stredu neposunul do druhého čítania viacero návrhov zákonov, pod ktoré sa podpísala nezaradená poslankyňa Simona Petrík. Poslankyňa predkladala návrh novely zákonov o dani z príjmov, novely zákona o rodičovskom príspevku a niekoľko návrhov noviel zákona o sociálnom poistení.

Návrhom novely zákona o dani z príjmov sa Petrík snažila dosiahnuť, aby samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré vykážu v podnikaní stratu, mohli využívať daňový bonus. Ako poslankyňa odôvodnila, SZČO sa môžu dostať do straty nielen zlým podnikaním, ale napríklad tým, že živnostník nakúpi a zaplatí zásoby tovaru, poctivo zaplatí faktúry, ale jemu nezaplatia.

Novelou zákona o rodičovskom príspevku Petrík chcela zaviesť flexibilné poberanie rodičovského príspevku. Výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by podľa nej závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať.

Poslankyňa tiež predložila tri návrhy noviel zákona o sociálnom poistení. Jednou chcela umožniť SZČO a zamestnancom s minimálnymi alebo nízkymi vymeriavacími základmi na nemocenské poistenie, aby sa mohli dobrovoľne pripoistiť na nemocenské poistenie a pripraviť sa tak lepšie na výpadok príjmu počas materskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti. V ďalšej novele poslankyňa chcela zaviesť možnosť zdieľaného ošetrovania člena rodiny. Platné znenie zákona totiž ukladá možnosť vyplatenia ošetrovného zo Sociálnej poisťovne len jednej osobe v tom istom prípade.

Poslanci do druhého čítania neposunuli ani zavedenie dávok otcovskej popôrodnej starostlivosti, čím by otcovia mohli po narodení dieťaťa mať dva týždne voľna.