Priemerná mzda v priemysle v apríli 2018 vzrástla o 5,4 % na 1094 eur

Diskusia 1  Zdroj:

13. 6. 2018 - Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v apríli 2018 oproti aprílu 2017 vo veľkoobchode o 9,9 % (na 959 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 8,6 % (1774 eur), ubytovaní o 6,9 % (700 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,8 % (454 eur), stavebníctve o 6,4 % (702 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 6,3 % (1020 eur), maloobchode o 6,1 % (714 eur), doprave a skladovaní o 5,6 % (945 eur), priemysle o 5,4 % (1094 eur) a vo vybraných trhových službách o 4,8 % (918 eur).

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v apríli 2018 oproti aprílu 2017 vo veľkoobchode o 9,9 % (na 959 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 8,6 % (1774 eur), ubytovaní o 6,9 % (700 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,8 % (454 eur), stavebníctve o 6,4 % (702 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 6,3 % (1020 eur), maloobchode o 6,1 % (714 eur), doprave a skladovaní o 5,6 % (945 eur), priemysle o 5,4 % (1094 eur) a vo vybraných trhových službách o 4,8 % (918 eur). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná reálna mesačná mzda v apríli 2018 medziročne vzrástla vo veľkoobchode o 7 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,5 %, ubytovaní o 4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,9 %, stavebníctve a v predaji, oprave motorových vozidiel zhodne o 3,4 %, maloobchode o 3,2 %, doprave a skladovaní o 2,6 %, priemysle o 2,4 % a vo vybraných trhových službách o 1,8 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa mzda zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 8,6 % (na 1903 eur), ubytovaní o 7,4 % (693 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,3 % (458 eur), maloobchode o 7 % (699 eur), priemysle o 5,9 % (1054 eur), veľkoobchode o 5,8 % (935 eur), stavebníctve o 5,7 % (672 eur), vybraných trhových službách o 4,4 % (916 eur), doprave a skladovaní o 4 % (907 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,9 % (970 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v informačných a komunikačných činnostiach o 6 %, ubytovaní o 4,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,8 %, maloobchode o 4,5 %, priemysle a vo veľkoobchode zhodne o 3,3 %, stavebníctve o 3,1 %, vybraných trhových službách o 1,9 %, doprave a skladovaní o 1,5 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,4 %.