Objem úverov na bývanie ku koncu marca stúpol na 25,388 mld. eur

Pridajte názor  Zdroj:

4. 5. 2018 - Stav úverov na bývanie sa v medziročnom porovnaní zvýšil o viac ako 12 %.

Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu marca stúpol v medziročnom porovnaní o 12,3 %. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), ku koncu tretieho mesiaca tak dosiahol 25,388 mld. eur. Z toho objem úverov stavebného sporenia bol na úrovni 2,339 mld. eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 5,3 %.

Vo financovaní bývania na Slovensku dominuje Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel na celkovom objeme poskytnutých úverov dosiahol 27,67 %. Nasleduje VÚB banka s podielom 21,5 % a Tatra banka s 13,8 %. ČSOB mala podiel 12,24 %. Pri úveroch zo stavebného sporenia dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 83,27 %.

Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.