BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

16. 4. 2018 - BRATISLAVA 16. apríla (SITA) -V súvislosti s výplatou výnosov:- štátnych dlhopisov emisie č. 206, ISIN: SK4120004987, dňa 10.5.2018, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 10.5.2018.V súvislosti s výplatou výnosov:- štátnych dlhopisov emisie č.

BRATISLAVA 16. apríla (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:
- štátnych dlhopisov emisie č. 206, ISIN: SK4120004987, dňa 10.5.2018, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 10.5.2018.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- štátnych dlhopisov emisie č. 204, ISIN: SK4120004318, dňa 12.5.2018, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 14.5.2018.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- štátnych dlhopisov emisie č. 231, ISIN: SK4120012220, dňa 22.5.2018, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 22.5.2018.

Upozornenie pre emitentov:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.4.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za rok 2017. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť ročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.