Obchodný prebytok eurozóny sa vo februári zvýšil vďaka exportu

Pridajte názor  Zdroj:

13. 4. 2018 - Prebytok zahranično-obchodnej bilancie eurozóny sa vo februári zvýšil vďaka strmšiemu nárastu exportu ako importu.

Prebytok zahranično-obchodnej bilancie eurozóny sa vo februári zvýšil vďaka strmšiemu nárastu exportu ako importu. Vyplýva to z prvého odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat.

Konkrétne, export tovaru z eurozóny do zvyšku sa vo februári 2018 zvýšil medziročne o 3 % na 177,5 miliardy eur. A zároveň import do eurozóny stúpol o 1,5 % na 158,6 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný prebytok 18,9 miliardy, ktorý bol vyšší ako kladné saldo 16,1 miliardy eur vo februári 2017.

Hodnota vnútornej obchodnej výmeny v rámci eurozóny vo februári 2018 stúpla medziročne o 3,9 % na 153,7 miliardy eur.

Za prvé dva mesiace 2018 dosiahla hodnota vývozu z eurozóny 356,2 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 5,9 %. A dovoz do euroregiónu v období január-február 2018 stúpol o 3,8 % na 333,8 miliardy eur. V dôsledku toho eurozóna zaznamenala za prvé dva mesiace prebytok vo výške 22,4 miliardy eur. To je viac ako prebytok 14,5 miliardy eur za prvé dva mesiace vlaňajška.

Hodnota vnútornej obchodnej výmeny euroregiónu za prvé dva mesiace roka vzrástla o 6,5 % na 314 miliárd eur.

V celej Európskej únii (EÚ) sa export vo februári 2018 zvýšil o 1,7 % na 149,2 miliardy eur a import stúpol o 0,4 % na 145,9 miliardy eur. EÚ tak zaznamenala prebytok vo výške 3,3 miliardy eur, zatiaľ čo vo februári 2017 mala prebytok len 200 miliónov eur. Vnútorný obchod v rámci celého európskeho bloku vzrástol vo februári 2018 o 3,5 % na 277,4 miliardy eur.

Za dva mesiace do konca februára stúpol export z EÚ medziročne o 4 % na 299,7 miliardy eur, ale import sa zvýšil na 316,8 miliardy eur (čo predstavuje medziročný nárast o 3,6 %). V dôsledku toho vykázala EÚ v období január-február obchodný deficit 17,1 miliardy eur, ktorý bol však nižší, ako jej schodok 17,5 miliardy eur v rovnakom období vlani.

Obchodná výmena v rámci EÚ vzrástla v období január-február 2018 o 6,6 % na 567,2 miliardy eur.