VÚB Asset Management vlani so ziskom takmer 5,5 mil. eur

Diskusia 1  Zdroj:

13. 4. 2018 - Zisk správcovskej spoločnosti sa v medziročnom porovnaní znížil o necelých 30 %.

Správcovská spoločnosť VÚB Asset Management dosiahla v minulom roku zisk 5,49 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy spoločnosti, v medziročnom porovnaní to znamená pokles o 29,7 %. Pomer nákladov k výnosom dosiahol úroveň 52 %.

Firma si s podielom na trhu 20,9 % udržala druhé miesto. Spravovala na konci vlaňajška majetok vo výške 1,738 mld. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 10,6 %. Ku koncu minulého roka spoločnosť spravovala 14 otvorených podielových fondov, z ktorých jeden bol určený pre klientov privátneho bankovníctva VÚB banky.

Spoločnosť VÚB Asset Management vznikla 17. apríla 2000 zápisom do Obchodného registra SR. Hlavným predmetom činnosti firmy je vytváranie a spravovanie podielových fondov. Akcionárom spoločnosti VÚB Asset management je spoločnosť Eurizon Capital SA, ktorá je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou skupiny Intesa Sanpaolo. Z dôvodu pripravovanej vnútornej reorganizácie v rámci skupiny Intesa bude 100-percentný podiel v spoločnosti VÚB Asset Management držaný firmou Eurizon Capital S.A. odkúpený spoločnosťou Eurizon Capital SGR S.p.A. Reorganizácia by mala byť dokončená do júna 2018.