Inflačný cieľ ECB: Tri dôvody, prečo sa tak urputne snažíme dosiahnuť 2 %

Pridajte názor  
Inflačný cieľ ECB: Tri dôvody, prečo sa tak urputne snažíme dosiahnuť 2 %
Zdroj: Natixis
Foto: SITA/AP


17. 10. 2017 - Prečo je dvojpercentná inflácia lepšia, ako tá, ktorá sa pohybuje okolo jedného percenta? Prvý dôvod spočíva v rozdielnej výške inflácie v priemysle a v oblasti služieb. Druhý súvisí s nutnými zmenami relatívnych cien. A tretí s nutnosťou znižovať sadzby počas recesie.

Francúzska banka Natixis poukazuje na skutočnosť, že tak ako v USA, aj v eurozóne je značný rozdiel medzi tempom rastu cien v priemysle a v službách. V oboch ekonomikách rastú predovšetkým ceny služieb, zatiaľ čo priemyselné cena sa pri celkovej inflácii pohybujúcej sa okolo 1 % stagnujú. Aôebo dokonca padajú do deflácie. Takýto vývoj priemyslu škodí. Pokiaľ sa vymaniť z deflácie, musí celková inflácia stúpnuť, posunúť sa smerom k 2 %.

Inflačný cieľ ECB: Tri dôvody, prečo sa tak urputne snažíme dosiahnuť 2 %

Druhý argument pre vyššiu infláciu súvisí s pohybom relatívnych cien a miezd. V ekonomike je totiž nutné, aby sa neustále menili relatívne  ceny rôznych výrobkov a služieb tak, ako sa mení dopyt a ponuka. Dosiahnuť v praxi priamy pokles cien je zložité, reálne ceny tovaru či služby padajú len vďaka inflácii. Čím nižšie ale inflácia je, tým je menší priestor pre podobný pokles reálnych cien. To isté platí o mzdách. Ak totiž nominálne mzdy v nejakej firme či odvetví neklesajú, ich reálny pokles a obnovenie rovnováhy na trhu práce sa dá dosiahnuť len pomocou inflácie.

Vyššia inflácia je výhodná aj z hľadiska boja s ekonomickým útlmom a recesiou, kedy centrálne banky reagujú  znížením nominálnych sadzieb. Avšak v prípade, že sa inflácia nachádza dlhodobo nízko, ležia na nízkych úrovniach aj nominálne sadzby. Potom už nejestvuje veľký priestor pre ich zníženie v prípade, že je nutné ekonomiku stimulovať. Väčšinou totiž platí, že sadzby sa nedajú posunúť n hlboko do záporných hodnôt.