Spotrebiteľské ceny sa v septembri 2017 medziročne zvýšili o 1,6 %

Pridajte názor  Zdroj: TASR

13. 10. 2017 - V septembri 2017 v porovnaní so septembrom 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,6 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 5,3 %, doprava o 3,2 %, zdravotníctvo o 2,7 %, reštaurácie a hotely o 2,6 %, rozličné tovary a služby o 2,3 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,9 %, rekreácia a kultúra o 1,8 %, vzdelávanie o 1,2 %, odevy a obuv, pošty a spoje zhodne o 0,4 %.

V septembri 2017 v porovnaní so septembrom 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,6 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 5,3 %, doprava o 3,2 %, zdravotníctvo o 2,7 %, reštaurácie a hotely o 2,6 %, rozličné tovary a služby o 2,3 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,9 %, rekreácia a kultúra o 1,8 %, vzdelávanie o 1,2 %, odevy a obuv, pošty a spoje zhodne o 0,4 %. Klesli ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 1,2 %, za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 0,4 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny sa v septembri 2017 v porovnaní s augustom 2017 v úhrne zvýšili o 0,2 %. Vzrástli ceny v odboroch vzdelávanie 0,8 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 0,5 %, doprava o 0,4 %, reštaurácie a hotely o 0,3 %, alkoholické nápoje a tabak, odevy a obuv, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá zhodne o 0,1 %. Klesli ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti, rozličných tovarov a služieb zhodne o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny zdravotníctva, za pošty a spoje, rekreácie a kultúru.

V priemere za deväť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v septembri oproti augustu v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zvýšil zhodne o 0,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v septembri 2017 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,7 %, za domácnosti dôchodcov o 1,5 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,6 %.

V priemere za deväť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,2 %, za domácnosti dôchodcov o 1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,1 %.