Spotrebiteľské ceny sa v septembri zvýšili medziročne o 1,6 %.

Diskusia 1  Zdroj: SITA

13. 10. 2017 - V priemere za deväť mesiacov sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 1,1 %.

Rast cien v septembri nepatrne zrýchlil. Spotrebiteľské ceny merané národným indexom sa v deviatom mesiaci zvýšili medziročne o 1,6 %. Oproti augustu to znamenalo zvýšenie dynamiky rastu o 0,1 percentuálneho bodu. V priemere za deväť mesiacov sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 1,1 %. V medzimesačnom porovnaní sa ceny v septembri oproti augustu zvýšili o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Na medziročnej báze sa zvýšili septembrové ceny najmä v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 5,3 %. Ceny v doprave stúpli o 3,2 %, v zdravotníctve o 2,7 %, v reštauráciách a hoteloch o 2,6 %. Ceny rozličných tovarov a služieb vzrástli o 2,3 %, alkoholických nápojov a tabaku o 1,9 %. V oblasti rekreácia a kultúra to bolo zvýšenie o 1,8 %, vo vzdelávaní o 1,2 %, v rámci odevov a obuvi, pôšt a spojov to bol rast zhodne o 0,4 %. Klesli ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 1,2 %, za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 0,4 %.

Medzimesačne v septembri oproti augustu stúpli hlavne ceny v odboroch vzdelávanie o 0,8 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 0,5 %, doprava o 0,4 %, reštaurácie a hotely o 0,3 %, alkoholické nápoje a tabak, odevy a obuv, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá zhodne o 0,1 %. Klesli ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti, rozličných tovarov a služieb zhodne o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny zdravotníctva, za pošty a spoje, ako aj rekreácie a kultúry.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblastí daní, v septembri dosiahla 2,3 %, kým v auguste predstavovala 2,2 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, dosiahla v septembri 1,5 %. V auguste bola na úrovni 1,6 %.