Účastníci odboja, vdovy a vdovci po týchto osobách, dostanú vyšší príspevok

Pridajte názor  Zdroj: TASR

29. 9. 2017 - Dôchodcovia, účastníci národného boja za oslobodenie, ako aj vdovy a vdovci po týchto osobách, ak sa im vypláca starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký dôchodok, dostanú vyšší príspevok.

Dôchodcovia, účastníci národného boja za oslobodenie, ako aj vdovy a vdovci po týchto osobách, ak sa im vypláca starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký dôchodok, dostanú vyšší príspevok.

Dôchodcom, ktorí boli priamymi účastníkmi národného boja za oslobodenie, zvýši Sociálna poisťovňa od výplatného termínu dôchodku v novembri 2017 príspevok z 20 eur mesačne na 70 eur mesačne. Tým dôchodcom, ktorí sú pozostalými osobami po účastníkoch národného boja za oslobodenie, príspevok zvýši z 10 eur na 20 eur mesačne.

Dôchodok priamych účastníkov národného boja za oslobodenie tak bude vyšší o 50 eur mesačne a dôchodok pozostalých osôb o 10 eur mesačne. Príspevok je súčasťou vyplácaného dôchodku.

Pozostalým osobám po účastníkoch národného boja za oslobodenie Sociálna poisťovňa zvýši príspevok aj od výplatného termínu v januári 2019, a to z 20 eur mesačne na 35 eur mesačne.

Poisťovňa o zvýšení príspevku rozhodne do 31. januára 2018 písomným rozhodnutím, ktoré zašle oprávneným osobám. Urobí tak z úradnej povinnosti, teda nie je potrebné o zvýšenie žiadať osobitnou žiadosťou.

Zmeny výšky príspevku k dôchodku vyplývajú zo schválenej novely zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.