Švédsko skúma možnosť zapojiť sa do bankovej únie EÚ

Pridajte názor  Zdroj: TASR

11. 7. 2017 - Členovia eurozóny vytvorili bankovú úniu, aby sa mohli v budúcnosti lepšie brániť krízam v sektore. Teraz sa vo Švédsku uvažuje o tom, či sa má do nej tiež zapojiť.

Členovia eurozóny vytvorili bankovú úniu, aby sa mohli v budúcnosti lepšie brániť krízam v sektore. Teraz sa vo Švédsku uvažuje o tom, či sa má do nej tiež zapojiť.

Minister financií Per Bolund uviedol, že môže k tomu dôjsť, ak sa splnia určité podmienky. „Keď analýza jasne ukáže, že vstup do nej pre krajinu akou je Švédsko prinesie veľké výhody. Potom to nie je vylúčené,“ uviedol Bolund.

Podľa ministrových slov existujú ďalšie dva dôvody, prečo sa v Štokholme uvažuje o tomto kroku. Prvým je plánovaný odchod Veľkej Británie z EÚ. Ako druhý spomenul prestavbu domácej veľkobanky Nordea. Svoje teraz autonómne ústavy v Dánsku, Fínsku a v Nórsku začlení do materskej spoločnosti, stanú sa jej filiálkami. Povedie to k rozšíreniu švédskeho bankového sektora. "To znamená, že by sa vytvorili základy, aby sa riziko podelilo s inými krajinami,“ uviedol Bolund.

Minulý týždeň dánska vláda oznámila, že v roku 2019 rozhodne o pristúpení krajiny k bankovej únii. Doteraz sú v nej len banky členov eurozóny. Únia je však otvorená aj pre jej nečlenov, krajiny, ktoré nemajú euro.

Zmyslom vzniku bankovej únie po finančnej a dlhovej kríze európskych úverových ústavov je urobiť ich odolnejšie voči vonkajším šokom. Je konštruovaná tak, aby za chyby bankárov nemuseli v budúcnosti platiť dlhy daňoví poplatníci, ako to bolo dlhé desaťročia samozrejmosťou v minulosti.