Nezamestnanosť v OECD zotrvala v máji pod hranicou 6 %

Pridajte názor  Zdroj: TASR

11. 7. 2017 - Nezamestnanosť v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa v máji udržala na aprílovej úrovni.

Nezamestnanosť v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa v máji udržala na aprílovej úrovni. To znamená, že aj naďalej sa miera nezamestnanosti v OECD pohybuje pod 6 %.

Ako uviedla OECD, miera nezamestnanosti v jej krajinách zotrvala v máji na úrovni 5,9 %, keď počet nezamestnaných dosiahol 36,8 milióna. V porovnaní s aprílom 2008, teda pred nástupom svetovej finančnej krízy, to znamená o 4,1 milióna nezamestnaných viac.

Aj v eurozóne miera nezamestnanosti v máji stagnovala, keď dosiahla 9,3 %. Vzrástla však v Japonsku a Kanade, kde sa zvýšila na 3,1 %, respektíve na 6,6 %. Naopak, v Spojených štátoch zaznamenala mierny pokles zo 4,4 % v apríli na 4,3 %.

Miera nezamestnanosti mladých ľudí v rámci OECD mierne klesla. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla nezamestnanosť v máji 12 %, čo je o 0,1 percentuálneho bodu menej ako v apríli. V USA klesla o 0,6 percentuálneho bodu na 8,8 %, zatiaľ čo v eurozóne zotrvala na stabilnej úrovni 18,9 %. Najviac nezamestnaných medzi mladými ľuďmi je aj naďalej v Grécku, Španielsku a Taliansku.