Komisia bratislavskej burzy revidovala váhy titulov v indexe SAX

Pridajte názor  Zdroj: SITA

11. 7. 2017 - Po 1. auguste sa zmenia v slovenskom akciovom indexe SAX váhy spoločností Slovnaft, Tatry mountain resorts, Best Hotel Properties a VÚB banky.

Slovenský akciový index SAX prešiel pravidelnou revíziou. Zmenili sa po nej váhy štyroch zo siedmich bázických titulov. Cieľom revízie je pritom podľa bratislavskej burzy zhodnotenie vývoja obchodovania bázických zložiek v prvom polroku 2017 a určenie bázy na nasledujúci polrok. Nová báza indexu bude účinná od 1. augusta 2017.

Po novom tak v báze indexu SAX klesne počet cenných papierov v emisii rafinérskej spoločnosti Slovnaft zo súčasných 755 036 na 590 048. Miernejšie poklesne počet cenných papierov v emisii spoločnosti Tatry mountain resorts z 2 138 237 na 2 068 695 a firmy Best Hotel Properties z 16 304 064 na 16 226 331. Na druhej strane stúpne počet cenných papierov v emisii VÚB banky z 367 415 na 390 407 akcií.

Bez zmeny zastúpenia aj po pravidelnej revízii, ktorú uskutočnila komisia Burzy cenných papierov v Bratislave, tak zostávajú emisie Biotiky, OTP Banky Slovensko a SES Tlmače. Počet cenných papierov v emisii farmaceutickej firmy Biotika tak bude naďalej 700 000, v emisii OTP Banky Slovensko 11 503 166 a v emisii SES Tlmače zostáva 1 565 345 akcií.