Za porušenie roamingových pravidiel hrozí vysoká pokuta

Pridajte názor  Zdroj: TASR

19. 5. 2017 - Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu.

Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. Napriek tomu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) nič nenecháva na náhodu a jednoznačne stojí na strane používateľov mobilných služieb. RÚ pozorne sleduje dodržiavanie európskych pravidiel. V prípade nedodržiavania alebo porušenia príslušných ustanovení Nariadenia o roamingu hrozí mobilným operátorom pokuta až do výšky 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Špecialisti RÚ pracujú v medzinárodných tímoch, ktoré pripravovali jednotný postup národných regulačných úradov (NRA) pri posudzovaní dodržiavania európskych pravidiel. RÚ aktívne komunikuje s mobilnými operátormi pôsobiacimi na slovenskom telekomunikačnom trhu. Súčasťou komunikácie bolo pracovné stretnutie na tému pravidiel medzinárodného roamigu, ktoré sa konalo 3.5.2017 v priestoroch RÚ. V súčasnosti očakáva od mobilných operátorov písomne položené otázky, ktoré ostali po stretnutí ešte otvorené. RÚ bude aj naďalej sledovať dodržiavanie stanovených pravidiel, má naplánované ďalšiu komunikáciu s mobilnými operátormi na túto tému o čom bude priebežne informovať.

Informáciu TASR poskytol Roman Vavro, tlačový hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.