Prebytok platobnej bilancie eurozóny v marci klesol na 34,1 miliardy eur

Pridajte názor  Zdroj: TASR

19. 5. 2017 - Prebytok platobnej bilancie eurozóny sa v marci výrazne znížil. Dôvodom bolo prehĺbenie deficitu účtu sekundárnych príjmov.

Prebytok platobnej bilancie eurozóny sa v marci výrazne znížil. Dôvodom bolo prehĺbenie deficitu účtu sekundárnych príjmov.

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie na sezónne upravenej báze v marci padol na 34,1 miliardy eur z rekordných 37,8 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci, uviedla Európska centrálna banka (ECB).

Prebytok obchodnej bilancie klesol mierne na 29 miliárd eur z 29,4 miliardy eur. Naopak, prebytok obchodu so službami sa zvýšil na 11,6 miliardy eur z 10,2 miliardy eur.

Prebytok účtu primárnych príjmov sa znížil na 3,4 miliardy eur z 3,8 miliardy eur. Zároveň sa prehĺbil schodok účtu sekundárnych príjmov na 9,8 miliardy eur z 5,5 miliardy eur.

Na neupravenej báze aktívne saldo bežného účtu platobnej bilancie v marci vyskočilo na 44,8 miliardy eur z 27,8 miliardy eur vo februári.

Kumulovaný prebytok platobnej bilancie za dvanásť mesiacov skončených v marci dosiahol 363,6 miliardy eur alebo 3,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny.