Optimizmus, kam sa len podívaš

Pridajte názor  
Optimizmus, kam sa len podívaš
Zdroj: Natixis
Foto: thinkstock


16. 5. 2017 - Ekonómovia a analytici ohľadom výhľadu globálnej ekonomiky sršia optimizmom. Čo sa vlastne vo svete tak výrazne zmenilo?

Na jednej strane vidíme rad rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré sa tešia skutočnému zlepšeniu vrátane poklesu inflácie a sadzieb, posilneniu domáceho dopytu a v niektorých prípadoch sa prejavujú aj vyššie ceny komodít.

Na strane druhej sú Spojené štáty so stavom plnej zamestnanosti a ich ekonomika nemôže dlhodobo prekračovať v potenciálnom raste. Potom je tu Japonsko, ktoré stále čelí problémom prameniacim z pokriveného rozdelenia príjmov v jeho ekonomike a nízkeho podielu miezd na celkových príjmoch.

Eurozóna ťaží z rastúcej tvorby pracovných miest a zlepšujúcej sa ziskovosti korporátneho sektora. Pozitívnejší je aj vývoj v oblasti investícií do bývania. Brzdou pre ekonomickú aktivitu v eurozóne by však mohli byť vyššie ceny ropy.

Optimizmus, kam sa len podívaš

Celkovo sa dá konštatovať, že zlepšenie v globálnej ekonomike je v skutočnosti iba mierne a koncentruje sa do niekoľkých rozvíjajúcich sa ekonomík.

Medzi tieto ekonomiky patrí napríklad Čína, kde zatiaľ fungovali fiškálne a monetárne stimulácie.

Optimizmus, kam sa len podívaš