Deloitte očakáva zvýšenú aktivitu bánk pri predaji nesplácaných úverov

Pridajte názor  Zdroj: SITA

12. 5. 2017 - Jedným z dôvodov, pre ktorý sa čoraz viac bánk odhodláva predať svoje portfóliá, je zlepšujúce sa makroekonomické prostredie.

Po prudkom raste v roku 2015 pokračoval aj v roku 2016 ďalší nárast predaja portfólií nesplácaných bankových úverov. Dôvodom bol intenzívnejší záujem investorov a väčšia aktivita bánk. Vyplýva to zo správy o nesplácaných bankových úveroch v strednej a východnej Európe spoločnosti Deloitte. Deloitte očakáva intenzívnu aktivitu aj v tomto roku. “Banky budú ešte viac inklinovať k predaju svojich portfólií,” uviedla Katarína Vršanská, manažérka na oddelení poradenských služieb spoločnosti Deloitte.

Jedným z dôvodov, pre ktorý sa čoraz viac bánk odhodláva predať svoje portfóliá, je podľa Vršanskej zlepšujúce sa makroekonomické prostredie v regióne. Očakáva, že tento trend bude pokračovať aj v nadchádzajúcom období. Reštrukturalizácia úverov v nasledujúcich rokoch by mohla podľa Deloittu ďalej prispieť k znižovaniu objemov nesplácaných bankových úverov a pomôcť riešiť dočasné problémy s likviditou u životaschopných spoločností a fyzických osôb, ktoré sú z dlhodobého hľadiska solventné. Zároveň im to umožní udržateľné splácanie dlhu.

Hoci najväčšie medzinárodné investičné fondy majú len mierny záujem o tento región, existuje 10 až 15 veľkých investorov, ktorí do tejto oblasti alokujú značné zdroje a aktívne sa podieľajú na transakciách. Ich motiváciu zvyšuje zlepšujúce sa makroekonomické prostredie, rozmach realitných trhov, rastúci objem disponibilných príjmov a väčšia otvorenosť bánk k týmto transakciám. “Ďalšou novinkou je, že kým v minulosti sa predaj portfólií nesplácaných bankových úverov týkal prevažne firemných úverov, v roku 2016 sa rozhýbal aj trh s predajom portfólií retailových hypotekárnych úverov,” konštatuje Vršanská.