Ustanovenie o prísnej sankcii v zákone o podpore OZE nie je protiústavné

Ustanovenie zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré zaviedlo odobratie ročnej podpory pre výrobcov zelenej energie pri nesplnení oznamovacej povinnosti, nie je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom dnes Ústavný súd (ÚS) SR.
Sporné ustanovenie z roku 2013 napadla na ÚS skupina 40 opozičných poslancov NR SR. Odopretie zákonnej podpory podľa nich predstavuje zásah do vlastníckeho práva výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, a to v príkrom rozpore s ústavou.
Zákon priznáva výrobcom zelenej elektriny nárok na podporu v presne stanovenej výške na obdobie 15 rokov. Výrobcovia elektriny sú však povinní aj napriek tomu každoročne oznamovať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a distribučnej spoločnosti, že o túto podporu naozaj majú záujem a že si ju v nasledujúcom roku uplatnia. Tiež sú povinní oznámiť, koľko elektriny do sústavy dodajú. Kritici argumentujú, že takýto údaj sa pritom nachádza vo viacerých dokumentoch, ktorými disponuje ako ÚRSO, tak aj distribučná spoločnosť.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti je od roku 2013 sankcionované stratou ročnej podpory. Dôsledkom bolo odobratie podpory na rok 2015 viac než 1100 a v tomto roku viac než 130 výrobcom prevádzkujúcich slnečné, bioplynové či malé vodné elektrárne. Vo viacerých prípadoch pritom nejde o situácie, kedy výrobca zabudol daný formulár doručiť. Oznamovaciu povinnosť si podľa vlastných slov splnili, distribučné spoločnosti to však vidia inak.

Súvisiace články

Aktuálne správy