V trenčianskom regióne vznikne nová organizácia cestovného ruchu

V trenčianskom regióne bude pôsobiť nová Oblastná organizácia cestovného ruchu (OO CR) Trenčín a okolie. Jej vznik odsúhlasili na stredajšom (16.9.) zasadnutí poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.
Zakladajúcimi členmi organizácie sú mesto Trenčín, obce Beckov, Kálnica, Čachtice a Modrovka, ako aj súkromné spoločnosti Synot Gastro Slovakia, Orea Consulting, Kúria Dubnických, výstavisko Expo Center a Euro Financ. Podľa poslanca trenčianskeho mestského zastupiteľstva Miloša Mičegu hlavným cieľom vzniku OO CR Trenčín a okolie je podpora cestovného ruchu v širšom geografickom rozsahu, ale aj zníženie nákladov na propagáciu a možnosť uchádzať sa o dotácie a podávanie spoločných projektov s cieľom zatraktívnenia regiónu a vytvorenia komplexných produktov cestovného ruchu.
„Cieľom založenia OO CR Trenčín a okolie je maximalizovať prínos turizmu pre región, jeho obyvateľov a miestnu ekonomiku prostredníctvom zvyšovania počtu návštevníkov tohto regiónu, predĺženia pobytu návštevníkov v tomto regióne, zvyšovanie spokojnosti návštevníkov regiónu a zvýšenia ich výdavkov v tomto regióne a s tým spojené vytvorenie nových podmienok na rozvoj zamestnanosti,“ uvádza sa v zakladateľskej zmluve s tým, že organizácia vzniká dňom zápisu do registra krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Sídlom organizácie bude obec Kálnica v okrese Nové Mesto nad Váhom, zdroje financovania budú tvoriť členské príspevky a dotácie. O výške členských príspevkov bude každý rok rozhodovať valné zhromaždenie. Orgánmi OO CR Trenčín a okolie budú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výkonný riaditeľ.

Súvisiace články

Aktuálne správy