Volksbank vydá hypotekárne záložné listy za 20 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

6. 8. 2012 - Dlhopisy sa budú úročiť pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške trojmesačného EURIBOR-u plus 2 % p.a.

Volksbank Slovensko plánuje vydať hypotekárne záložné listy v celkovom objeme 20 mil. eur. Menovitá hodnota každého cenného papiera je tisíc eur. Banka ich začne vydávať 8. augusta tohto roka počas predpokladanej polročnej lehoty. Dlhopisy sa budú úročiť pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške trojmesačného EURIBOR-u plus 2 % p.a. Výnosy sa budú vyplácať štvrťročne, pričom emisia je splatná 8. augusta 2015. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Dlhopisy banka ponúkne obmedzenému okruhu osôb. Emisný kurz stanovila na 95 - 105 % z menovitej hodnoty dlhopisu. Splatenie výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov zabezpečí z naakumulovaných splátok poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia. Banka plánuje požiadať Burzu cenných papierov v Bratislave o prijatie emisie hypotekárnych záložných listov na jej trh.

Volksbank Slovensko, ktorá do konca októbra 2007 pôsobila na slovenskom trhu ako Ľudová banka, bola do Obchodného registra SR zapísaná koncom augusta 1991. Jej hlavným akcionárom je rakúska spoločnosť Volksbank International AG a jej 100-percentným akcionárom je ruská banka Sberbank.