Podielové fondy vykázali opäť kladné čisté predaje

Pridajte názor  Zdroj: SITA

26. 6. 2012 - Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov vykázali v uplynulom týždni akciové fondy, a to vo výške 11 mil. eur.

Podielové fondy vykázali kladné čisté predaje aj v uplynulom týždni. Celkovo fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností zaznamenali predaje vo výške 56,9 mil. eur a spätné nákupy v objeme 49,3 mil. eur. Čisté predaje tak v uplynulom 25. týždni dosiahli 7,6 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov vykázali akciové fondy, a to vo výške 11 mil. eur. Kladné čisté predaje v objeme 10,4 mil. eur zaznamenali aj špeciálne fondy cenných papierov a v pluse 3,7 mil. eur skončili aj špeciálne fondy profesionálnych investorov. Celkové predaje prevýšili spätné nákupy aj v prípade dlhopisových fondov o 2,5 mil. eur a s predajmi za 773 tis. eur skončili aj špeciálne fondy nehnuteľností. Špeciálne fondy alternatívnych investícií zaznamenali kladné predaje za 37,6 tis. eur.

Fondy z kategórie iné vykázali na druhej strane záporné čisté predaje v objeme 13,4 mil. eur a fondy peňažného trhu skončili v mínuse 4,6 mil. eur. Fondy krátkodobých investícií zaznamenali v medzitýždennom porovnaní záporné predaje v objeme 1,8 mil. eur a zmiešané fondy vykázali mínusový výsledok vo výške 539,7 tis. eur. Spätné nákupy prevýšili celkové predaje aj v prípade fondov fondov, a to o 416,5 tis. eur, pričom fondy krátkodobého peňažného trhu zaznamenali mínusové predaje v objeme 171,5 tis. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých správcovských spoločností zaznamenal v uplynulom týždni VÚB Asset Management, a to v objeme 5,4 mil. eur. AXA naopak vykázala záporné predaje vo výške 580 tis. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 25. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/2032/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls