Slovensko opäť si požičiava od investorov na domácom trhu

Diskusia 1  Zdroj: SITA

11. 6. 2012 - Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch vstupuje v pondelok na domáci trh hneď s dvoma ponukami dlhopisov. V tej prvej dopoludňajšej predal štát bondy za takmer 140 mil. eur, v druhej bezmála za 180 mil. eur.

Správa "FINANCIE: Slovensko opäť si požičiava od investorov na domácom trhu" aktualizovaná o výsledky druhej pondelňajšej aukcie dlhopisov v druhom a treťom odseku.

BRATISLAVA 11. júna (SITA) - Štát v pondelok opäť ponúkal svoje dlhopisy investorom na domácom trhu. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch pritom opakuje aukciu dvoch dlhopisov v jeden deň. V prvej aukcii bondov splatných v októbri 2025 pritom predal cenné papiere za 138 mil. eur, z čoho dlhopisy za 64 mil. eur predal zahraničným investorom. Celkový dopyt dosiahol 192,5 mil. eur so 73-miliónovým záujmom zo zahraničia. Priemerná akceptovaná úroková sadzba dosiahla 4,2583 % p.a., kým investori žiadali v priemere 4,2865 % p.a. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

V druhej pondelňajšej aukcii Slovensko ponúkalo investorom bondy s kratšou, bezmála 5-ročnou splatnosťou. ARDAL v tejto aukcii akceptoval ponuky za celkovo 179,2 mil. eur, pričom väčšina z tejto sumy, až 150 mil. eur, predstavovala podiel zahraničných investorov. Celkový dopyt v aukcii dosiahol 200,7 mil. eur, z toho dopyt zo zahraničia predstavoval 158 mil. eur. Štát tieto bondy predával pri priemernom úroku 2,6024 % p.a., kým investori v priemere požadovali cenu na úrovni 2,6139 % p.a.

Slovensko tak v oboch pondelňajších aukciách predalo napokon cenné papiere vo väčšom objeme, ako pôvodne ARDAL odhadoval. V prvej aukcii totiž štát predpokladal celkový akceptovaný dopyt na úrovni 100 mil. eur, kým skutočný bol o 38 mil. vyšší. V druhej aukcii bola odhadovaná hodnota akceptovaných ponúk podľa ARDAL-u 150 mil. eur, skutočný objem bol vyšší o takmer 30 mil. eur.

Slovensko tak finišuje so zabezpečovaním tohtoročných potrieb financovania dlhu. Už po májovom predaji dlhopisov v USA za 1,5 mld. USD totiž minister financií Peter Kažimír vyhlásil, že tohtoročná potreba financovania na úrovni zhruba 7 mld. eur tým bola naplnená na 90 %. ARDAL má však ešte tento rok naplánovaných ďalších šesť aukcií na domácom trhu a štát sa nebráni ani ďalšej emisii na niektorom zo zahraničných trhov. Môže tak získať prostriedky už na financovanie svojich potrieb v budúcom roku.