Najmenej nezamestnaných v SR je medzi staršími nad 50 rokov

Diskusia 3  Zdroj: TASR

9. 6. 2012 - Najmenej nezamestnaných ľudí je na Slovensku medzi najstaršími uchádzačmi o prácu nad 50 rokov. Podľa aprílových štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR ich bolo presne 83.848 z celkového počtu 397.912 nepracujúcich.

Bratislava 9. júna (TASR) - Najmenej nezamestnaných ľudí je na Slovensku medzi najstaršími uchádzačmi o prácu nad 50 rokov. Podľa aprílových štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR ich bolo presne 83.848 z celkového počtu 397.912 nepracujúcich.

Po tejto skupine nasledovali najmladší nezamestnaní vo veku 15 až 24 rokov, ktorých je v evidencii 85.793. Treťou skupinou sú 25- až 34-roční Slováci. Tých je na úradoch práce zaregistrovaných 95.831. Poslednou a teda najväčšou skupinou sú ľudia v strednom veku medzi 35 až 49 rokom, ktorých je v evidencii 132.440.

Pri porovnaní všetkých ôsmich krajov je na tom najhoršie Prešovský s 83.035 nezamestnanými. Nad 60.000 ľudí bez práce je ešte v Košickom (74.602) a Banskobystrickom kraji (67.944). Krajom s najmenším počtom nepracujúcich je tradične Bratislavský, a to s 18.784 nezamestnanými.

Podľa štatistík evidovali v apríli na úradoch práce 397.912 uchádzačov o zamestnanie. Z nich mohlo okamžite do práce nastúpiť 362.180, čo za štvrtý mesiac tohto roka znamená 13,40-% mieru evidovanej nezamestnanosti.