OPRAVA - INVESTOVANIE: Podielové fondy vykázali predaje ...

Pridajte názor  Zdroj: SITA

5. 6. 2012 - Fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností zaznamenali v uplynulom týždni celkové predaje vo výške 54,5 mil. eur a spätné nákupy v objeme 35,2 mil. eur.

Opravte si, prosím, v správe "INVESTOVANIE: Podielové fondy vykázali predaje vo výške 19,3 mil. eur“, ktorú agentúra SITA vydala v utorok 5. júna o 15:23, druhú vetu druhého odseku. Veta má správne znieť: Kladné predaje v objeme 12,4 mil. eur vykázali aj špeciálne fondy cenných papierov.

Agentúra SITA sa za chybu ospravedlňuje a pre úplnosť vydáva opravené znenie správy:

BRATISLAVA 5. júna (SITA) - Podielové fondy pokračujú v trende kladných čistých predajov. Fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností zaznamenali v uplynulom týždni celkové predaje vo výške 54,5 mil. eur a spätné nákupy v objeme 35,2 mil. eur. Čisté predaje tak fondy v uplynulom 22. týždni vykázali vo výške 19,3 mil. eur. Naposledy vykázali podielové fondy záporné predaje v 10. týždni, keď skončili v mínuse takmer 5 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov vykázali v uplynulom týždni špeciálne fondy profesionálnych investorov, a to vo výške 13,6 mil. eur. Kladné predaje v objeme 12,4 mil. eur vykázali aj špeciálne fondy cenných papierov. Celkové predaje prevýšili spätné nákupy aj v prípade dlhopisových fondov o 1,5 mil. eur a v pluse 58 tis. eur skončili aj špeciálne fondy alternatívnych investícií.

Fondy krátkodobých investícií vykázali na druhej strane v medzitýždennom porovnaní záporné čisté predaje vo výške 4 mil. eur. V mínuse 1,9 mil. eur skončili aj zmiešané fondy, pričom záporné predaje v objeme 647 tis. eur vykázali aj fondy z kategórie iné. Spätné nákupy prevýšili celkové predaje aj v prípade fondov peňažného trhu, a to o 562 tis. eur. Mínusové predaje vo výške 374 tis. eur zaznamenali aj fondy fondov a záporné predaje v objeme 307 tis. eur vykázali aj špeciálne fondy nehnuteľností. Akciové fondy skončili v mínuse 282 tis. eur a záporné predaje vo výške 96 tis. eur zaznamenali aj fondy krátkodobého peňažného trhu.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých správcovských spoločností zaznamenal v uplynulom týždni Tatra Asset Management, a to v objeme 21,9 mil. eur. Asset Management Slovenskej sporiteľne vykázal na druhej strane záporné čisté predaje vo výške 2,4 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 22. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/2008/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls