Upozorňuje na firmu BEST INVEST SK, nie je zapísaná v registri veriteľov

Diskusia 2  Zdroj: TASR

7. 5. 2012 - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť spoločnosti BEST INVEST SK, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ktorá bola zapísaná do Obchodného registra 28.

Bratislava 7. mája (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť spoločnosti BEST INVEST SK, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ktorá bola zapísaná do Obchodného registra 28. októbra 2011, nepodala však NBS návrh na zápis do registra veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery.

"BEST INVEST SK, s. r. o., nie je registrovaná v tomto registri, čím by bola oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery. Spoločnosť BEST INVEST SK, s.r.o., nemá ani žiadne iné povolenie udelené Národnou bankou Slovenska na poskytovanie úverov a pôžičiek a nepodlieha dohľadu nad finančným trhom NBS," upozorňuje verejnosť hovorkyňa centrálnej banky Petra Pauerová.

Poskytovať spotrebiteľské úvery na území SR pritom zo zákona môže len veriteľ, ktorý je zapísaný v registri veriteľov. Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery vedie NBS podľa zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a je dostupný na jej internetovej stránke. Centrálna banka zapíše veriteľa do tohto registra na základe jeho návrhu. "NBS však zo zákona nemá oprávnenie dohliadať subjekty zapísané v registri veriteľov, kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia," dodáva Pauerová.