Začala sa výstavba mosta cez rieku Poprad

Pridajte názor  Zdroj:

26. 3. 2012 - V Mníšku nad Popradom začala výstavba nového mosta, ktorý spojí slovenský a poľský breh rieky Poprad. Súčasne s novým mostom sa zrekonštruuje a preloží časť cesty I/68. Na slovenskej strane je projekt spolufinancovaný z operačného programu Doprava. Stavebné náklady presiahnu 6,8 mil. eur.

V Mníšku nad Popradom v pondelok začala výstavba nového mosta, ktorý spojí slovenský a poľský breh rieky Poprad. Súčasne s novým mostom sa zrekonštruuje a preloží časť cesty I/68, ktorá je v nevyhovujúcom stave. Poľská strana začne s výstavbou cesty na svojej strane ešte v tomto roku. Výstavbu samotného mosta cez hraničnú rieku zabezpečí slovenská strana s tým, že po ukončení poľská strana uhradí Slovensku polovicu nákladov na výstavbu. Na slovenskej strane je projekt spolufinancovaný z Operačného programu Doprava. Stavebné náklady presiahnu 6,8 mil. eur.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ počas poklopania základného kameňa stavby zdôraznil, že náklady na výstavbu sú približne o polovicu nižšie, ako bol predpoklad. Podľa neho je to výsledok verejnej súťaže, do ktorej sa prihlásilo až 11 uchádzačov. Nový most v dĺžke 322,8 metra by mal byť hotový do januára 2014. Celková dĺžka novovybudovaného úseku cesty I/68, vrátane mosta, bude takmer 695 metrov.

Existujúci hraničný priechod Mníšek nad Popradom - Piwniczna na ceste I/68 je momentálne určený len pre vozidlá do 3,5 tony. Navyše, terén a jeho geologická stavba na oboch stranách hranice by vyžadovali technicky zložité riešenie, ktoré by bolo finančne mimoriadne náročné. Preto bola na eliminovanie týchto nebezpečných úsekov cesty navrhnutá preložka cesty I/68 do novej trasy, ktorej súčasťou je aj výstavba nového mosta cez rieku Poprad. Nová cesta bude zároveň komfortnou cyklomagistrálou až do poľského mesta Nowy Sacz. "Slovensko a Poľsko sú tradične dobrí susedia. Potrebujeme budovať cestné spojenia, ktoré zlepšia podmienky pre rozvoj cezhraničných podnikateľských aktivít a naštartujú rozvoj turistiky a cestovného ruchu v tejto malebnej časti strednej Európy," uviedol Ján Figeľ. Projekt v Mníšku nad Popradom je podľa ministra učebnicovým príkladom toho, na čo majú slúžiť eurofondy.