Obstarávatelia nebudú používať rôzne registrované elektronické systémy

Verejný obstarávateľ nebude môcť na zadávanie podlimitnej zákazky použiť okrem štátnej elektronickej platformy aj iný registrovaný elektronický prostriedok. Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní poslanca Petra Kremského (OĽANO) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.

Aktuálna úprava stanovuje povinnosť pre každého verejného obstarávateľa, aby používal na obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek, ktorých je z pohľadu celkového počtu realizovaných zákaziek najviac, štátnu elektronickú platformu. Pri nadlimitných zákazkách pritom môže obstarávateľ použiť aj iné registrované špecializované informačné systémy, ktoré registruje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). 

Alternatívne používanie elektronickej platformy

Kremský navrhoval alternatívne používanie elektronickej platformy a registrovaných elektronických prostriedkov. „Aby sa každé ministerstvo, samospráva, štátny alebo mestský podnik, univerzita alebo nemocnica mohli slobodne rozhodnúť, aký systém podľa svojich potrieb budú používať. Zavedením alternatívy sa vytvorí dostatočný časový priestor na zrealizovanie verejného obstarávateľa na výber dodávateľa, ktorý zrealizuje potrebné úpravy v elektronickej platforme, zistí sa potrebná miera podporných služieb v takom rozsahu, ktorý bude reálne potrebný a finančne efektívny pre štát,“ vysvetlil predkladateľ v dôvodovej správe. 

Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády (ÚV) SR.

Viac o téme: elektronika, Národná rada SR NR, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti OĽaNO, registrácie

Súvisiace články

Aktuálne správy