Na informatizáciu majú ísť ďalšie stovky miliónov: Všetky tieto životné situácie by ste mali vedieť vybaviť jednoduchšie!

, Redakcia

Utópia, alebo sa Slovensko konečne v informatizácii verejnej správy posunie medzi vyspelejšie krajiny? Vláda predstavila ambiciózny plán informatizácie za stovky miliónov eur, ktorý má umožniť obyvateľom Slovenska riešiť všetky dôležité životné situácie elektronicky či automatizovane. Podarí sa to?

Hľadanie zamestnania, kúpa nehnuteľnosti a auta či odchod do dôchodku. To sú len niektoré z celkovo 16 životných situácií, ktoré by sme mali byť schopní zvládnuť na Slovensku oveľa jednoduchšie ako v súčasnosti. Pracuje už na tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré najnovšie predložilo vláde investičný plán, ktorý popisuje súčasný stav a aj cieľové fungovanie zautomatizovanej komunikácie so štátom.

Cieľom pripraveného projektu je podľa ministerstva informatizácie zjednodušiť komunikáciu občana a podnikateľa so štátom. Štát chce túto komunikáciu zautomatizovať, ak sa občan alebo podnikateľ do niektorých z definovaných životných situácií dostane.

Využili by ste zjednodušenú komunikáciu so štátom vo vybraných životných situáciách?

Nové znenie Investičného plánu prioritných životných situácií obsahuje definovanie životných situácií či opis súčasného a budúceho stavu. Materiál taktiež obsahuje aj zoznam odporúčaných investičných akcií, ktoré sú predpokladom pre optimalizáciu 16 životných situácií. „Súčasťou predkladaného materiálu sú aj výsledky kvantitatívnych a kvalitatívnych prieskumov, hodnotenie benchmarkov kvality elektronických služieb, na základe čoho sú identifikované nedostatky súčasného stavu životných situácií,“ dodáva rezort informatizácie.

Zoznam prioritných životných situácií:

 • Strata a hľadanie zamestnania
 • Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti na bývanie
 • Začatie podnikania
 • Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla
 • Administratívny chod podniku
 • Presťahovanie
 • Narodenie dieťaťa
 • Som chorý, mám chorého člena rodiny
 • Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny
 • Hmotná núdza
 • Materská škola
 • Základná škola
 • Stredná škola
 • Odchod do dôchodku
 • Uzavretie manželstva
 • Úmrtie a dedičské konanie

Celé zlepšenie komunikácie občanov so štátom bude financované z plánu obnovy a odolnosti. Vyčlenené sú na to stovky miliónov eur. Odhadované náklady dosahujú 615 miliónov eur, z toho 309 miliónov je určených na zlepšenie elektronických služieb štátu známych aj pod pojmom eGovernment. Viac ako 180 miliónov eur je určených na rozvoj digitálnej ekonomiky a digitálnych inovácií, 69 miliónov na rozvoj digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín a 54 miliónov eur na podporu kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Súčasná úroveň kvality vybraných elektronických služieb štátu sa značne líši. Slovensko tak má k naplneniu cieľa plnej spokojnosti ešte čo robiť.

Ministerstvo informatizácie v materiáli pre vládu popisuje jednotlivé životné situácie a kroky na zákazníckej ceste občana a podnikateľa. Zároveň sú identifikované nedostatky súčasného stavu prioritných životných situácií. „Na základe týchto nedostatkov je definovaný budúci stavu zákazníckej cesty občana a podnikateľa,“ dodáva rezort.

Materiál však neobsahuje konkrétne termíny, kedy by sa mali dať jednotlivé životné situácie aj v praxi vybaviť zjednodušene. Na výrazné uľahčenie administratívy s tým spojenej si tak budeme musieť ešte počkať.

Viac o téme: digitalizácia , informatizácia , Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR MIRRI , Plán obnovy a odolnosti SR , vláda , životné situácie

Súvisiace články

Aktuálne správy