Za sladené nápoje si zrejme priplatíme: Plánovaná daň ich cenu môže zvýšiť aj o viac ako 100 percent!

Plánované zavedenie dane zo sladených nápojov môže zvýšiť ceny niektorých nápojov aj o viac ako 100 %. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS). Štát takto podľa nej môže vybrať od obyvateľov aj viac ako 100 miliónov eur.

Poznamenala, že nová daň z dielne Ministerstva financií (MF) SR sa má dotknúť rovnako všetkých sladkých nápojov, bez ohľadu na množstvo cukru, ktoré obsahujú, dokonca aj tých s nulovým obsahom kalórií. Podľa dostupných informácií štát plánuje zdaniť každý liter sladeného nápoja minimálne 20-timi centami. Pri sirupoch, ktoré sa štandardne riedia v pomere jedna k ôsmim, bude daň ešte násobne vyššia.

Konečná cena pre spotrebiteľa sa tak po započítaní novej dane na nápoj, vyššej DPH a obchodnej marže môže v niektorých prípadoch zvýšiť aj o viac ako 100 %. Bežný sirup, ktorý sa dnes predáva za približne dve eurá, by budúci rok mohol stáť aj 4,40 eura. To pre niektoré kategórie nápojov a ich výrobcov môže byť podľa nej likvidačné.

Zvýšenie cien nápojov podporuje pokračovanie cenovej inflácie potravín

„Zavádzanie daní na vybrané kategórie potravín a nápojov zásadným spôsobom zasahuje práve nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktoré na dani zaplatia najvyššiu časť svojich príjmov, podporuje nákupy v zahraničí, a tým ohrozuje stabilitu slovenských podnikov,“ priblížila Venhartová.

V prípade zavedenia takejto dane sa dá očakávať výrazné zvýšenie cien nápojov, čo podporuje pokračovanie cenovej inflácie potravín. Vzhľadom na priemerné ceny nealkoholických nápojov v SR, ktoré sú nad priemerom v okolitých krajinách, sa dá očakávať výrazný nárast cezhraničných nákupov, čo spôsobí aj pokles odbytu iných potravín a pokles príjmov potravinárov aj lokálnych predajcov v daných oblastiach.

Poznamenala, že MF SR v predbežnej informácii k návrhu zákona deklaruje, že zavedenie dane na sladené nápoje bude motivovať spotrebiteľov k zdravšiemu životu, čo údajne potvrdzuje prax v zahraničí. PKS však upozorňuje na skúsenosti zo zahraničia, kde sa zavedenie takejto dane ukázalo ako neefektívne pri boji s obezitou a navyše ohrozilo ekonomiku cezhraničnými nákupmi.

„V Mexiku, kde bola táto daň s cieľom znížiť mieru obezity zavedená, podľa údajov OECD miera obezity dokonca stúpla. Nórsko daň zo sladených nápojov v roku 2021 zrušilo z dôvodu neefektívnosti a rozšírenia cezhraničného nakupovania vo Švédsku, obdobne ako Dánsko. Izrael začiatkom roka 2023 zrušil daň zo sladených nápojov, pretože predstavovala politicky motivovanú ekonomickú záťaž, ktorá mala negatívny vplyv najmä na znevýhodnené a nízkopríjmové skupiny spoločnosti,“ uzatvorila Venhartová.

PKS apeluje na zavádzanie skutočne systémových opatrení. Jedine relevantné informácie o vývoji obezity, spotrebe potravín a nápojov, spotrebe cukru na Slovensku a ich vzájomnej súvislosti by mali byť kľúčovým zdrojom a podkladom na spoločnú diskusiu vlády a priemyslu ohľadom prípadného zavedenia dodatočných daní.

Viac o téme: cena , daň zo sladených nápojov , inflácia , Potravinárska komora Slovenska PKS , potraviny , sladené nápoje

Súvisiace články

Aktuálne správy