Stavebná produkcia v júli 2023 medziročne vzrástla o 3 percentá

Stavebná produkcia v júli 2023 dosiahla 612 miliónov eur a medziročne narástla o 3 percentá. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa v porovnaní s júnom 2023 zvýšila o 2,5 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Stavebné firmy v tuzemsku realizovali viac ako 90 % z celkovej produkcie odvetvia. Domáca produkcia stavebníkov sa zintenzívnila, zostala v medziročnom raste už tretí mesiac po sebe. V júli 2023 jeho hodnota zodpovedala 6 %. Celkový rast domácej výstavby ovplyvnila rozhodujúca nová výstavba s medziročným zvýšením o 9,2 %. Podielovo menšie zložky domácej produkcie nedosiahli úroveň spred roka, opravy a údržba sa medziročne znížili o 0,6 % a ostatné práce o 6,2 %.

Stavebná produkcia z prác na inžinierskych stavbách (vrátane výstavby ciest a diaľnic) rástla už štvrtý mesiac v rade, v júli 2023 až o takmer 28 %. Naopak, dominantná výstavba budov, ktorá je od marca 2023 v poklese, sa znížila až o 4,7 %.

Práce realizované v zahraničí sa spomalili medziročne takmer o pätinu, ich podiel na celkovej stavebnej produkcii nedosiahol ani 10 %.

Za sedem mesiacov roka 2023 stavebné firmy realizovali produkciu za takmer 3,6 miliardy eur

V súhrne za sedem mesiacov roka 2023 stavebné firmy realizovali produkciu v objeme takmer 3,6 miliardy eur, čo zodpovedalo v stálych cenách medziročnému nárastu o 0,6 %. Objem stavebných prác v tuzemsku sa oproti júlu 2022 zvýšil o 1,3 %. Pozitívne ho ovplyvnil rast domácej novej výstavby o 5,7 %. Naopak, negatívny vplyv mali poklesy jej menších zložiek – opráv a údržby o 7,4 % a ostatných prác o 15,5 %.

V členení podľa výrobného zamerania od januára do júla tohto roka medziročný nárast o 15,1 % vykázala stavebná produkcia realizovaná na inžinierskych stavbách, avšak podielovo významnejšia výstavba budov skončila v mínuse o 4,1 %. Objem stavebných prác v zahraničí bol v súhrne siedmich mesiacov nižší o 6 %.

Viac o téme: Slovensko, Štatistický úrad SR ŠÚ, štatistika, stavebná produkcia, stavebníctvo

Súvisiace články

Aktuálne správy