Smelé plány zostali len na papieri: Domy a byty sa podľa ich hodnoty zdaňovať nebudú! Kto ale zaplatí viac?

Viac ako desať rokov sa pasovalo ministerstvo financií s úlohou pripraviť zdaňovanie nehnuteľností podľa ich reálnej hodnoty. Zadal mu ju ešte vtedajší kabinet Roberta Fica. Aktuálne rezort financií novej Ficovej vlády priznáva, že realizovať tento plán „nie je v dohľadom čase možné“ a navrhlo úlohu zrušiť. Vyšším daniam sa však majitelia nehnuteľností zrejme nevyhnú. Kto by mal v konečnom dôsledku za svoje domy a byty platiť viac?

Úlohu pripraviť všetky potrebné náležitosti na zdaňovanie nehnuteľností na základe ich trhovej hodnoty zadala ešte druhá vláda Roberta Fica v roku 2012. Okrem iného bolo pre tento účel potrebné vytvoriť aj potrebnú dátovú infraštruktúru. A práve to, ako sa neskôr ukázalo, sa stalo hlavným kameňom úrazu celého projektu.

Tento zámer sa tak nepodarilo dodnes dotiahnuť ani ďalším vládam, pričom kabinet Roberta Fica následne vládol aj v rokoch 2016 až 2020, s výmenou na poste premiéra v roku 2018.

Aktuálne je kabinet Roberta Fica pri moci od jesene minulého roka a na minulotýždňovom rokovaní vlády ministri zrušili predchádzajúci záväzok pokračovať v príprave spomínaného zdaňovania nehnuteľností podľa ich reálnej hodnoty.

„S ohľadom na technické možnosti a na potrebnú sociálnu ochranu ekonomicky menej bonitných obyvateľov nie je v dohľadnom čase možné zaviesť plnohodnotné riešenie hodnotového zdaňovania nehnuteľností,“ uvádza sa v schválenom materiály.

Rezort financií ďalej tvrdí, že z existujúcich dostupných zdrojov na zostavenie kvalitnej cenovej mapy použiteľnej na daňové účely sa javí ako najoptimálnejšie použiť zber dát o transakčných cenách nehnuteľností na úrovni Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý prebieha od roku 2019, v kombinácii s údajmi zo sčítania domov a bytov z roku 2021.

Zber dát naráža na limity

Použiteľnosť údajov z cenovej mapy NARKS je na daňové účely obmedzená z dôvodu právnej nezáväznosti týchto údajov. Okrem toho zmena zdaňovania na ekonomické jednotky sa zo všetkých typov nehnuteľností z dôvodu všeobecnej dostupnosti trhových dát obmedzuje len na stavby na bývanie (rezidenčné nehnuteľnosti).

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov!

„Pri ostatných druhoch nehnuteľností sú možnosti použitia postupov hromadného oceňovania obmedzené, čo znamená vyšší dôraz na postupy menej výhodného a komplexnejšieho individuálneho oceňovania nehnuteľností,“ upozorňuje rezort.

Keďže princíp zdaňovania sa mal zmeniť z technických jednotiek (plocha) na ekonomické jednotky (hodnotu), ktoré by mali v jednotlivých rokoch opisovať meniacu sa trhovú cenu nehnuteľnosti, takýto dynamický systém potrebuje okrem kvalitnej dátovej základne aj informačnú infraštruktúru na efektívne spracovanie všetkých dátových vstupov v procese tzv. hromadného oceňovania.

Úlohu pripraviť zdaňovanie nehnuteľností podľa trhovej hodnoty dostalo ministerstvo financií v roku 2012 počas druhej vlády Roberta Fica. Na archívnej snímke vtedajší premiér Robert Fico s ministrom financií Petrom Kažimírom počas rokovania vlády v decembri 2012. Foto: TASR

Navyše, v kontexte prudkého zvyšovania trhových cien nehnuteľností v uplynulých rokoch by bolo skoršie aplikovanie princípov hodnotového zdaňovania nehnuteľností (najmä pre domy a byty) podľa rezortu financií sociálne citlivé, resp. až nevhodné.

Vzhľadom na technické možnosti a na potrebnú sociálnu ochranu ekonomicky menej bonitných obyvateľov tak podľa ministerstva nie je v dohľadnom čase možné zaviesť plnohodnotné riešenie hodnotového zdaňovania nehnuteľností.

Mal by podľa vás štát upustiť od zámeru zdaňovania nehnuteľností podľa ich trhovej hodnoty?

Rezort však ponúka aj alternatívu. Majitelia viacerých nehnuteľností, ktoré využívajú aj na prenájom, sa zrejme nepotešia. Práve na investičné nehnuteľnosti sa totiž chce ministerstvo zamerať.

„Považujeme za vhodnejšie realizovať postupné kroky reformy zdaňovania nehnuteľnosti, napríklad realizovať vyššie zdanenie tzv. investičných nehnuteľností alebo uskutočniť technicky a legislatívne podstatne jednoduchšiu zmenu základu dane zo stavieb zo zastavanej plochy na podlahovú plochu,“ navrhuje ministerstvo financií.

Zmena zdaňovania nehnuteľností by sa tak dotkla hlavne samospráv. Daň z nehnuteľností totiž plní ich rozpočty. Mestá a obce prostredníctvom tejto dane získavajú od občanov a podnikateľov do svojich rozpočtov každý rok stovky miliónov eur. Správu dane z nehnuteľností vykonáva mesto alebo obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. 

Na ďalší postup pri zdaňovaní nehnuteľností a osud tzv. cenových máp sme sa opýtali aj ministerstva financií. To potvrdilo, že plánuje zmeniť súčasný systém, no o podrobnostiach ešte rezort hovoriť nechce.

„Ministerstvo financií SR uvažuje o efektívnom systéme zdaňovania nehnuteľností, ktoré je definované aj v Programovom vyhlásení vlády. O podrobnostiach je v tomto štádiu predčasné hovoriť,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk rezort financií.

Samotné spomínané Programové vyhlásenie vlády hovorí, že v oblasti majetkových daní vláda navrhne zvýšiť zdanenie nehnuteľností reflektujúc sociálny štandard obyvateľov bez negatívneho vplyvu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Vo väčšom rozsahu pritom chce zdaniť vlastníkov viacerých nehnuteľností určených na bývanie v prípade druhej a ďalšej takejto nehnuteľnosti.

Viac o téme: cenové mapy , ceny nehnuteľností , daň z nehnuteľnosti , dane , investičné nehnuteľnosti , Ministerstvo financií SR MF , nehnuteľnosti , prenájom , realitný trh , reality , samosprávy

Súvisiace články

Aktuálne správy