Vláda chystá veľké zmeny v podpore regiónov: Po novom sa má zamerať na prioritné okresy! Ktoré to budú?

, Redakcia

Podpora najmenej rozvinutých okresov na Slovensku by sa mala zmeniť. Počíta s tým ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja, ktoré už pracuje na príprave príslušnej legislatívy. Jej cieľom je zamerať sa na širší rozvoj regiónov a pri ich posudzovaní nebrať do úvahy len mieru nezamestnanosti, ako je to v súčasnosti. Novinkou má byť aj zoznam prioritných okresov, ktorý bude rezort zostavovať a zverejňovať.

Pripravované zmeny v podpore regiónov načrtlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pod vedením Richarda Rašiho v legislatívnom zámere o podpore prioritných okresov. Ten už predložilo aj do pripomienkového konania. Samotný návrh zákona o podpore vybraných okresov by malo ministerstvo na rokovanie vlády pripraviť do konca tohto roka.

Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja upozorňuje, že v súčasnosti sa na hodnotenie úrovne rozvoja okresov pri tvorbe verejných politík využíva primárne miera nezamestnanosti. Na jej základe sú určené najmenej rozvinuté okresy, ktoré sú podporované prostredníctvom regionálneho príspevku financovaného zo štátneho rozpočtu. Cieľom podpory najmenej rozvinutých okresov podľa platnej legislatívy je tvorba nových a zachovanie existujúcich pracovných miest.

Miera nezamestnanosti už nebude jediným kritériom

Práve pohľad na jednotlivé okresy len cez mieru nezamestnanosti by sa mal zmeniť. „Bez ohľadu na nespochybniteľný význam miery nezamestnanosti ako ukazovateľa pre posudzovanie rozvoja regiónov platí, že tento indikátor neposkytuje kompletný obraz o rozvinutosti regiónu a jeho výpovedná hodnota bez sprievodných ukazovateľov môže poskytovať skôr skreslený, než skutočný obraz o stave v regióne,“ upozorňuje rezort.

Podarí sa vláde znížiť regionálne rozdiely na Slovensku?

Hodnotenie regionálneho rozvoja je preto z pohľadu ministerstva potrebné rozšíriť o ďalšie relevantné oblasti, ako napríklad demografické trendy, respektíve prístup k základným utilitám, ktoré majú zásadný vplyv na podobu a kvalitu života v regiónoch, dostupnosť verejných služieb, ako aj obslužnosť územia. „Aj preto je cieľom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR upraviť celistvý a dátovo založený prístup k hodnoteniu regionálneho rozvoja v jeho kľúčových oblastiach,“ dodáva rezort.

Návrh aktuálneho legislatívneho zámeru preto predpokladá zmenu v posudzovaní stavu regiónu na úrovni okresu, a to na základe rozšírenia oblastí dôležitých pre hodnotenie regionálnych rozdielov. Kombinovanie a analýza indikátorov vo viacerých oblastiach by malo umožniť zachytiť silné a slabé stránky jednotlivých regiónov a následne hodnotiť celkové postavenie regiónu oproti ostatným regiónom na základe jedného kompozitného ukazovateľa – ukazovateľa regionálneho rozvoja.

Tento nový ukazovateľ by mal zohľadňovať tieto oblasti:

  • sociálno-ekonomická oblasť,
  • demografický stav,
  • prístup k verejnej infraštruktúre a základným službám.

Ukazovateľ regionálneho rozvoja chce pritom rezort využiť aj na určenie priorít pre štát v podpore okresov. Ministerstvo chce na ročnej báze na svojej webovej stránke zverejňovať poradie okresov v zozname prioritných okresov zoradených práve podľa ukazovateľa regionálneho rozvoja vrátane hodnotenia stavu okresu v jednotlivých oblastiach. „Identifikované prioritné okresy budú predstavovať okresy s najväčšou potrebou podpory, zamerania zdrojov a s cieľom zintenzívnenia opatrení na zlepšenie ich situácie,“ avizuje rezort.

Viac o téme: ekonomika , miera nezamestnanosti , Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR MIRRI , regionálny rozvoj , regióny , Richard Raši

Súvisiace články

Aktuálne správy