Vláda chce financovať zapojenie občianskej spoločnosti do riadenia fondov EÚ

Vláda chce finančne podporiť efektívne a účelné využitie fondov EÚ pomocou spätnej väzby z prostredia zainteresovaných aktérov alebo občianskej spoločnosti (OS). Taktiež chce posilniť informovanosť verejnosti o fondoch EÚ a zvýšiť povedomie o ich dosiahnutých výsledkoch. Vyplýva to z návrhu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

„Cieľom tohto systému partnerstva je zabezpečiť kvalitné nastavenie procesov na všetkých úrovniach riadenia tak, aby účasť zástupcov OS na príprave, riadení a implementácii fondov EÚ bola efektívna, transparentná a postavená na jasných pravidlách,“ uviedlo MIRRI v predkladacom návrhu.

Návrh ukladá ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vytvoriť podmienky pre financovanie zapojenia zástupcov OS do systému riadenia fondov EÚ. Taktiež ukladá splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizačne zabezpečiť nominačný a výberový proces zástupcov OS v systéme riadenia fondov EÚ, a to každoročne do 31. decembra až do roku 2029.

Spoluúčasťou a kvalitným informovaním verejnosti sa podľa ministerstva zvýši miera akceptácie rozhodnutí inštitúcií zodpovedných za riadenie implementácie fondov EÚ. „Súčasne je potrebné podporiť vzdelávanie a budovanie kapacít na strane verejnej správy, ako aj na strane sektora občianskej spoločnosti a naďalej vytvárať priestor pre dialóg a spoluprácu,“ dodalo MIRRI.

Viac o téme: , fondy , občianska spoločnosť , vláda

Súvisiace články

Aktuálne správy