Taliansko tvrdí, že zvládne očakávanú procedúru pre vysoký deficit

Taliansko v stredu priznalo, že Európska únia (EÚ) je pripravená uplatniť proti nemu svoju procedúru pre nadmerný deficit verejných financií. Trvá však na tom, že jeho budúce plány výdavkov sú už dostatočné na to, aby splnili požiadavky Bruselu.

Vláda Giorgie Meloniovej odhaduje, že pomer deficitu k hrubému domácemu produktu (HDP) v tomto roku dosiahne 4,3 %, ako si dala za cieľ vlani v septembri. To je však vysoko nad stropom 3 % HDP, ktorý určujú fiškálne pravidlá európskeho bloku.

Minister hospodárstva a financií Giancarlo Giorgetti počas vypočúvania v parlamente priznal, že EÚ pravdepodobne uplatní proti Rímu svoju procedúru nadmerného deficitu (Excessive Deficit Procedure, EDP). Ale povedal tiež, že to platí aj pre ďalších približne 10 štátov bloku vrátane Francúzska.

Taliansko sa bude musieť zaviazať znížiť svoj štrukturálny deficit

V rámci procedúry EDP sa Taliansko bude musieť zaviazať, že zníži svoj štrukturálny deficit, bez jednorazových faktorov a výkyvov hospodárskeho cyklu, minimálne o 0,5 % HDP ročne.

Podľa Giorgettiho súčasný rozpočtový plán, ktorý Rím zverejnil minulý rok v septembri, a ktorý má Komisia preskúmať 9. apríla, už bude v súlade s požiadavkami EÚ na postupné zníženie rozpočtového schodku.

Najnovšia reforma dve desaťročia starých fiškálnych pravidiel bloku stanovuje pomalé, ale stabilné tempo znižovania deficitu a dlhu od roku 2025 počas štyroch až siedmich rokov. Je pritom možné aj dlhšie obdobie, ak krajina prijme reformy a investuje v oblastiach, ktoré EÚ uprednostňuje.

Nemuseli by znižovať svoj dlh o jeden percentuálny bod ročne

Uplatnenie procedúry by zároveň chránilo Taliansko pred požiadavkou EÚ, aby znížilo svoj dlh minimálne o 1 percentuálny bod ročne. V súčasnosti vláda predpokladá zníženie pomeru dlhu k HDP v rokoch 2023-2026 len o 0,6 percentuálneho bodu.

Na druhej strane krajiny, proti ktorým sa vedie procedúra, nemusia mať nárok na pomoc z programu Európskej centrálnej banky (ECB) na nákup dlhopisov štátov, ktoré čelia útokom na trhu.

Giorgetti načrtol v parlamente plány na udržanie napätých štátnych financií pod kontrolou a dodal, že by bolo vhodné, aby štátom kontrolované firmy ponechali svoju likviditu na bežnom účte v talianskej štátnej pokladnici.

Viac o téme: deficit verejných financií , Európska únia EÚ , Giorgia Meloniová , hrubý domáci produkt HDP , procedúra , Taliansko

Súvisiace články

Aktuálne správy