Slovensko urobilo gigantický obchod: Požičali sme si rekordný balík peňazí!

, TASR/red

Nikdy v histórii si Slovensko pri predaji štátnych dlhopisov nepožičalo v jednom jedinom obchode toľko ako teraz. Štát totiž v utorok oznámil, že sa mu na medzinárodnom trhu podarilo predať novú emisiu desaťročných dlhopisov za 3 miliardy eur.

Slovenská republika sa úspešne vrátila na medzinárodné kapitálové trhy, hlási štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Stalo sa tak s novou eurovou emisiou 10-ročných štátnych dlhopisov v hodnote tri miliardy eur a rizikovou prirážkou 100 bázických bodov (1,00 % p. a.) nad úrovňou príslušnej swapovej krivky.

Výsledný dosiahnutý výnos do splatnosti na úrovni 3,78 % p. a. umožnil podľa ARDAL stanoviť kupón na úrovni 3,75 % p. a. pri emisnej cene 99,754 %. Vedúcimi manažérmi transakcie boli J. P. Morgan, Slovenská sporiteľňa (Erste Group), Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group) a UniCredit.

Ako sa bude podľa vás v najbližšom období vyvíjať dôveryhodnosť Slovenska v očiach investorov do štátnych dlhopisov?

Celkové objednávky od takmer 190 investorov presiahli sumu 6,8 miliardy eur. Z umiestneného objemu 53 % investorov predstavovali banky, 31 % správcovské spoločnosti, 8 % poisťovne a penzijné fondy, 7 % centrálne banky a vládne inštitúcie, 1,5 % ostatní investori.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Z regionálneho hľadiska tvorili Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko spolu 22 % emisie, krajiny strednej a východnej Európy 19 %, Spojené kráľovstvo a Írsko 15 %, Benelux 13 %, krajiny južnej Európy 13 %, Francúzsko 11 %, ostatné európske krajiny 5 % a ostatné krajiny 3 %.

Nikdy sme si nepožičali viac

Konečná hodnota transakcie na úrovni troch miliárd eur predstavuje podľa agentúry historicky najväčší predaj syndikovanej emisie slovenských štátnych dlhopisov umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch. Doteraz najvyššia suma umiestnená cez syndikovaný predaj na medzinárodnom trhu podľa údajov ARDAL-u predstavuje 2 miliardy eur.

Naposledy sa tak stalo v júni minulého roka. Štát vtedy rovnako predával desaťročné dlhopisy. Treba však povedať, že riziková prirážka slovenských dlhopisov odvtedy o niečo stúpla. Kým tentokrát bola spomínaných 100 bázických bodov, pred pol rokom to bolo 80 bázických bodov. Dlhopis sa tak vtedy predával s výnosom do splatnosti 3,722 % p.a.

Viac o vývoji úročenia slovenských štátnych dlhopisov si môžete prečítať v článku na tomto odkaze.

Viac o téme: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ARDAL , dlhopisy , Slovenská sporiteľňa , štátne dlhopisy , štátny dlh , Tatra banka , UniCredit Bank

Súvisiace články

Aktuálne správy