Rozpočet bez dodatočných zmien prekračuje výdavkové limity, upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Parlamentom schválený štátny rozpočet na rok 2024 bez dodatočných zmien prekračuje výdavkové limity a výrazne tak zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Upozornila na to v piatok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podľa ktorej prijaté opatrenia na príjmovej strane štátneho rozpočtu umožňujú vláde navýšiť výdavky iba o 600 miliónov eur. To znamená, že výdavky schváleného rozpočtu sú v porovnaní s predpokladaným aktualizovaným limitom stále vyššie o odhadovaných takmer 1,7 miliardy eur.

„Schválený rozpočet tak bez dodatočných zmien nie je v súlade s platnými limitmi výdavkov zo 6. februára 2023, limitmi nových výdavkov predložených 15. decembra 2023 do NRSR, ani predbežne aktualizovanými limitmi výdavkov po zohľadnení trvalého dopadu prijatých opatrení v parlamente,“ upozornila RRZ. Rozpočet tak podľa rady aj po zohľadnení už prijatých príjmových legislatívnych opatrení zhoršuje dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenska o 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je v rozpore s požiadavkou limitov verejných výdavkov.

„Existuje obava z toho, či nevzniká neistota ohľadom jeho súladu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti,“ dodala RRZ. Samotná energopomoc podľa rady nespadá pod limit výdavkov, nakoľko je považovaná za jednorazový výdavok. Hlavným dôvodom neplnenia limitu výdavkov je, že nové opatrenia, navyšujúce výdavky, majú prevažne trvalý charakter. Vláda ale prijala veľkú časť príjmových opatrení, ktoré majú jednorazový alebo len dočasný vplyv na zlepšenie hospodárenia Slovenska. Tento nesúlad podľa RRZ spôsobuje, že po skončení volebného obdobia tejto vlády by bez prijatia dodatočných opatrení došlo k náhlemu výraznému zhoršeniu hospodárenia Slovenska.

Rada upozornila, že rozpočet prispieva k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti voči roku 2023 aj podľa prepočtov MF SR uvedených v Návrhu rozpočtového plánu na rok 2024. Bez vplyvu zvýšenia sadzby odvodu do II. piliera dôchodkového systému zhoršujú ostatné opatrenia zahrnuté v rozpočte udržateľnosť celkovo o 0,4 % HDP. Pokiaľ by sa zahrnuli aj vplyvy schválených pozmeňujúcich návrhov v NR SR, ako sú napríklad obmedzenie zvýšenia zdravotných odvodov iba do roku 2027 či miernejšie zvyšovanie spotrebných daní z tabaku, zhoršenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií je podľa RRZ ešte výraznejšie.

Viac o téme: prekročenie , Rada pre rozpočtovú zodpovednosť RRZ , rozpočet , výdavkové limity

Súvisiace články

Aktuálne správy