Platy mužov a žien sa nevyrovnajú ani o sto rokov, nerovnosti v odmeňovaní vníma aj väčšina Slovákov

, Redakcia

Rozdiely medzi mužmi a ženami sú na trhu práce obrovské. Rovnosť nenastane ani za najbližších 100 rokov. Gender pay gap, teda priemerný rozdiel medzi platmi mužov a žien je v Európskej únii na úrovni 13 %, upozorňuje pracovný portál Kariéra.sk.

Podľa prieskumu portálu Kariéra.sk, do ktorého sa zapojilo 6 530 respondentov, až 67 % Slovákov a Sloveniek tvrdí, že platy sú na Slovensku nevyrovnané a ženy zarábajú menej. Až 60 % ľudí si tiež myslí, že ženy ťahajú za kratší koniec aj pri pracovných príležitostiach, ktorých majú omnoho menej v porovnaní s mužmi.

Rodové rozdiely totiž vznikajú často už pri výbere odboru na vysokej škole. Najväčšie rozdiely sú viditeľné pri technických vedách a zdravotníctve. Ženy uprednostňujú prírodné vedy, muži technické vedy. Kým podiel študentov v technických odboroch je 78 %, študentiek je len 22 %. V zdravotníctve je to presne naopak. Až 78 % všetkých študentov tvoria ženy, zatiaľ čo muži sú zastúpení len v 22 %. Väčšie zastúpenie žien evidujeme aj v spoločenských alebo kultúrnych vedách.

Ako dodáva manažérka komunikácie a PR portálu Kariéra.sk Katarína Tešla, výrazný rozdiel je aj v prípade zamestnaných ľudí so stredným odborným vzdelaním bez maturity. Počet pracujúcich mužov s týmto vzdelaním bol podľa posledných dostupných údajov Štatistického úradu SR v roku 2021 349-tisíc, zatiaľ čo žien iba 192-tisíc. Z údajov vyplýva, že medzi počtom vzdelaných žien a mužov sú výrazné rozdiely. Napríklad zamestnaných žien s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa bolo 385-tisíc v porovnaní s 276-tisíc mužmi s rovnakým vzdelaním.

Muži dominujú v lepšie ohodnotených odvetviach

Ženská populácia pracuje najviac v oblasti priemyslu, obchodu, zdravotníctva, školstva či vo verejnej správe. Muži dominujú najmä v technických odvetviach, ktoré sú často lepšie platovo ohodnotené. Napríklad manažment, stavebníctvo, informačné technológie a oblasť priemyslu.

Tento stav sa pritom premieta aj do samotného trhu práce. Ako tvrdí Tešla, aj na pracovnom trhu je totiž stále množstvo pracovných pozícií, ktoré sú písané iba v jednom rode, napríklad zamestnávatelia hľadajúci výkonného riaditeľa alebo produktového manažéra. Pozície v manažmente sa často prihovárajú práve mužskej komunite.

Zdroj: Kariéra.sk

„V spoločnosti sú stereotypne zaužívané určité pozície, ktoré vykonávajú z väčšej časti muži alebo ženy. Pozície, ktoré často vykonávajú ženy sú napríklad zdravotná sestra, učiteľka, kaderníčka, sekretárka, kozmetička. Mužom sú adresované ponuky ako elektrikár, IT developer, manažér, politik, automechanik,“ hovorí manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk.

Úplná rovnosť nastane zhruba o 130 rokov

Nerovnosť v platovom ohodnotení medzi pohlaviami však nie je iba pocitom Slovákov. Potvrdzujú to aj oficiálne prieskumy a dáta. Globálny index rodových rozdielov každoročne porovnáva súčasný stav a vývoj rodovej rovnosti a v roku 2022 porovnával 146 krajín. Tento index meria skóre od 0 do 100, ktoré môžeme interpretovať ako percento odstráneného rodového rozdielu. Za minulý rok dosiahol priemerné skóre 68,1 %.

Pri súčasnom tempe pokroku bude trvať približne 132 rokov, kým sa dosiahne úplná rovnosť. Ide však o mierne zlepšenie oproti roku 2021, kedy bol odhad na 136 rokov. Úplnú rovnosť nedosiahla žiadna krajina, no najbližšie je k tomu Island so skóre 90,8 %. Slovensko skončilo na 67. mieste so skóre 71,7 %. Na chvoste rebríčka je Afganistan s nízkym skóre 43,5 %.

Gender pay gap, teda priemerný rozdiel medzi platmi mužov a žien, pritom dosahuje v Európskej únii 13 %. Ženy by teda potrebovali odpracovať 1,5 mesiaca navyše, aby tieto rozdiely dobehli. Na každé jedno euro, ktoré zarobí muž, pripadá len 0,87 eur zo ženskej mzdy. Za posledných 10 rokov pritom klesol gender pay gap len o 2,8 %.

Nižšie platy sa premietajú aj do nižších dôchodkov

Pri samotných platoch však problémy s rodovou nerovnosťou nekončia. Ako upozorňuje Katarína Tešla, platy sa totiž premietajú aj do dôchodkov. Potvrdzujú to aj údaje Sociálnej poisťovne, podľa ktorých majú muži vyšší starobný aj invalidný dôchodok.

V prípade starobného dôchodku je rozdiel takmer vo výške 100 eur. Kým výška ženských starobných dôchodkov je v priemere 457 eur mesačne, muži dostávajú až okolo 555 eur mesačne. Pri invalidnom dôchodku rozdiel až taký výrazný nie je. Kým ženy na invalidnom dôchodku dostávajú v priemere 270 eur mesačne, u mužov sa výška invalidného dôchodku pohybuje vo výške cca 316 eur.

rodová rovnosť

Deväť z desiatich Slovákov vníma nedostatočnú podporu zamestnávateľa pri návrate žien do práce po materskej dovolenke, ukázal prieskum portálu Kariéra.sk. Foto: unsplash.com/Sandy Millar

Často môže byť pritom aj problémom otázka, ako zladiť starostlivosť o rodinu s kariérnym životom. Ženy totiž často čelia aj problémom pri návrate do pracovného pomeru po materskej dovolenke, napríklad pri snahe o ich umiestnenie na nižšiu pracovnú pozíciu, ako z ktorej odchádzali.

Materská dovolenka ako problém?

Rovnako tak to vnímajú aj Slováci, ktorí sa zapojili do prieskumu portálu Kariéra.sk. Až 86 % opýtaných sa totiž vyjadrilo, že si myslí, že ženy na Slovensku nemajú dostatočnú podporu zamestnávateľa pri návrate do práce. Viac ako polovica žien pritom uviedla, že sa po materskej dovolenke nevrátila k predchádzajúcemu zamestnávateľovi.

„Najčastejšími dôvodmi sú, že ich miesto obsadil niekto iný, zamestnávateľ im nevytvoril adekvátne podmienky na návrat alebo im ponúkol nižší plat. Veľkým problémom je aj nedostatočné vytvorenie príležitostí pracovať počas materskej dovolenky. Takmer tri štvrtiny opýtaných žien prezradili, že počas svojej materskej dovolenky nepracovali, aj keď by možno chceli,” uviedla Katarína Tešla.

Ako však dodáva, existujú aj zamestnávatelia, ktorí sa snažia tieto problémy eliminovať. A to napríklad tým, že ponúkajú ženám na materskej dovolenke možnosť realizovať sa a aspoň čiastočne pracovať aj z domu s flexibilným pracovným časom. Prípadne ponúkajú po skončení materskej dovolenky zaujímavé pracovné benefity ako firemné jasle či škôlku pre deti, prípadne finančný príspevok.

Viac o téme: Kariéra.sk, Katarína Tešla, personálne otázky, platy, pracovný trh, rodová rovnosť

Súvisiace články

Aktuálne správy