Na Slovensku nemá kto robiť: V Bratislave sú na jedného nezamestnaného až štyri voľné pracovné miesta!

, Redakcia

Nedostatok zamestnancov na slovenskom pracovnom trhu pretrváva. Zamestnávatelia naprieč jednotlivými sektormi ekonomiky hlásia rekordné nedostatky počtu pracovníkov. Konštatuje to Inštitút finančnej politiky (IFP), podľa ktorého je najakútnejšia situácia v okresoch Nitra a Bratislava.

Najviac pritom podľa zverejnenej analýzy chýbajú zamestnanci v automobilovom priemysle, výrobe elektriny, papierenskom a textilnom priemysle. V službách nevedia zamestnávatelia obsadiť pozície v doprave a ubytovaní.

Počet voľných pracovných miest stagnuje na úrovni nad 80-tisíc len mierne a za svojím historickým maximom zaostáva o približne pätinu. V priemere za celé Slovensko pritom pripadajú na jednu voľnú pracovnú pozíciu dvaja uchádzači o prácu.

Najväčší problém je na západe Slovenska

Situácia naprieč Slovenskom je však rozdielna. „Najakútnejšia situácia je v okresoch Nitra a Bratislava, kde na jedného nezamestnaného pripadá približne 3 až 4 voľných pracovných miest. Naopak v okrese Poltár je na 1000 nezamestnaných k dispozícii len jedna voľná pozícia,“ upozorňuje IFP.

Slovenskému trhu práce už pritom v rekordných počtoch pomáhajú aj pracovníci zo zahraničia. Napríklad každý desiaty operátor výroby je z cudziny. V novembri u nás pracovalo vyše 100-tisíc zahraničných pracovníkov s najväčším zastúpením zamestnancov z Ukrajiny, Srbska a Rumunska. Podiel cudzincov na celkovej zamestnanosti aktuálne predstavuje takmer 4 % a za uplynulých 10 rokov narástol šesťnásobne.

Mal by sa slovenský pracovný trh viac otvoriť pracovníkom zo zahraničia?

Zahraničných pracovníkov v pomere k domácim pribudlo v každom povolaní. Relatívne najviac, vyše 11 percent, ich pracuje ako operátori strojov a pomocní pracovníci. "Práve tieto manuálne pozície tvoria viac ako dve tretiny voľných pracovných miest a zamestnávatelia majú problém ich obsadiť,“ dodáva IFP.

Nezamestnaných ďalej ubúda

Disponibilná miera nezamestnanosti poklesla v novembri tohto roka na úroveň 5,1 percenta. Počet ľudí bez práce v novembri medzimesačne klesol o takmer 1 600 ľudí, najviac od mája. Pozitívom je podľa IFP zvýšený odtok uchádzačov do zamestnania.

"Disponibilná miera nezamestnanosti sa drží blízko svojich miním, od svojej najnižšej hodnoty spred pandémie ju delia len 2 desatiny. K jej zníženiu významne prispela aj administratívna zmena v apríli, keď uchádzači na aktivačných prácach boli preradení medzi nedisponibilných. V tomto prípade možnú zmenu trendu lepšie identifikuje celková miera nezamestnanosti, ktorá od apríla stagnuje,“ dodáva inštitút.

Jedným z problémov ponuky na trhu práce je jej štruktúra. Takmer polovica zo záujemcov o prácu nepracuje viac ako rok, pričom každý siedmy dokonca viac ako 4 roky. V najproblematickejších okresoch s najvyššou mierou nezamestnanosti dosahuje podľa IFP podiel nízkokvalifikovaných uchádzačov na celkovom počte uchádzačov o prácu viac ako 40 percent.

Viac o téme: Inštitút finančnej politiky IFP , nezamestnanosť , trh práce , voľné pracovné miesta , zamestnávatelia

Súvisiace články

Aktuálne správy